THÔNG TIN TRUYỀN THANH

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2019

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 572 (25/03 – 31/03/2019) ( Ngày viết bài: 19/03/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 173 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 571 (18/03 – 24/03/2019) ( Ngày viết bài: 19/03/2019 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 145 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 570 (11/03 – 17/03/2019) ( Ngày viết bài: 19/03/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 143 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 569 (04/03 – 10/03/2019) ( Ngày viết bài: 19/03/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 128 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 568 (04/03 – 10/03/2019) ( Ngày viết bài: 28/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 167 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 567 (18/02 – 24/02/2019) ( Ngày viết bài: 28/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 144 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 566 (11/02 – 17/02/2019) ( Ngày viết bài: 28/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 22/08/2019 - Số lượt xem: 155 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 565 (04/02 – 10/02/2019) ( Ngày viết bài: 28/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 153 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 564 (28/01 – 03/02/2019) ( Ngày viết bài: 28/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 150 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 563 (21/01 – 27/01/2019) ( Ngày viết bài: 28/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 160 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2018

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 560 (31/12/2018 - 06/01/2019) ( Ngày viết bài: 22/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 190 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 559 (24/12 - 30/12/2018) ( Ngày viết bài: 22/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 154 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 558 (17/12 - 23/12/2018) ( Ngày viết bài: 22/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 152 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 557 (10/12 - 16/12/2018) ( Ngày viết bài: 22/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 149 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 556 (03/12 - 09/12/2018) ( Ngày viết bài: 22/02/2019 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 143 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 555 (26/11 - 02/12/2018) ( Ngày viết bài: 06/11/2018 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 291 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 554 (19/11 - 25/11/2018) ( Ngày viết bài: 06/11/2018 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 263 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 553 (12/11 - 18/11/2018) ( Ngày viết bài: 06/11/2018 - Ngày xem gần nhất: 22/08/2019 - Số lượt xem: 319 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 552 (05/11 - 11/11/2018) ( Ngày viết bài: 06/11/2018 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 310 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 551 (29/10 - 04/11/2018) ( Ngày viết bài: 03/10/2018 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 339 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2017

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 507 (25/12 – 31/12/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 22/08/2019 - Số lượt xem: 428 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 506 (18/12 – 24/12/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 22/08/2019 - Số lượt xem: 422 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 505 (11/12 – 17/12/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 21/08/2019 - Số lượt xem: 399 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 504 (04/12 – 10/12/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 407 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 503 (27/11 – 03/12/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 408 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 502 (20/11– 26/11/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 394 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 501 (13/11 – 19/11/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 408 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 500 (06/11 – 12/11/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 428 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 499 (30/10 – 05/11/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 421 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 498 (23/10 – 29/10/2017) ( Ngày viết bài: 12/01/2018 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 436 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2016

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 457 (26/12 – 01/01/2017) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 766 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 456 (19/12 – 25/12/2016) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 719 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 455 (12/12 – 18/12/2016) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 666 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 454 (05/12 – 11/12/2016) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 731 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 453 (28/11 – 04/12/2016) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 764 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 452 (21/11 – 27/11/2016) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 729 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 451 (14/11 – 20/11/2016) ( Ngày viết bài: 13/04/2017 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 705 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 450 (07/11 – 13/11/2016) ( Ngày viết bài: 25/11/2016 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 733 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 449 (31/10 – 06/11/2016) ( Ngày viết bài: 03/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 942 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 448 (24/10 – 30/10/2016) ( Ngày viết bài: 03/10/2016 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 950 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2015

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 406 (21/12 – 27/12/2015) ( Ngày viết bài: 13/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 719 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 405 (14/12 – 20/12/2015) ( Ngày viết bài: 13/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 746 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 404 (07/12 – 13/12/2015) ( Ngày viết bài: 13/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 715 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 403 (30/11 – 06/12/2015) ( Ngày viết bài: 13/11/2015 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 734 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 402 (23/11 – 29/11/2015) ( Ngày viết bài: 15/10/2015 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 837 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 401 (16/11 – 22/11/2015) ( Ngày viết bài: 15/10/2015 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 826 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 400 (09/11 – 15/11/2015) ( Ngày viết bài: 15/10/2015 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 819 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 399 (02/11 – 08/11/2015) ( Ngày viết bài: 15/10/2015 - Ngày xem gần nhất: 22/08/2019 - Số lượt xem: 841 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 398 (26/10 – 01/11/2015) ( Ngày viết bài: 30/09/2015 - Ngày xem gần nhất: 22/08/2019 - Số lượt xem: 905 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 397 (19/10 – 25/10/2015) ( Ngày viết bài: 30/09/2015 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 836 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2014

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 356 (22/12 – 28/12/2014) ( Ngày viết bài: 31/10/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 880 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 355 (15/12 – 21/12/2014) ( Ngày viết bài: 31/10/2014 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 839 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 354 (08/12 – 14/12/2014) ( Ngày viết bài: 31/10/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 822 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 353 (01/12 – 07/12/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 21/08/2019 - Số lượt xem: 835 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 352 (24/11 – 30/11/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 869 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 351 (17/11 – 23/11/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 836 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 350 (10/11 – 16/11/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 864 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 349 (03/11 – 09/11/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 856 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 348 (27/10 – 02/11/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 882 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 347 (20/10 – 26/10/2014) ( Ngày viết bài: 18/09/2014 - Ngày xem gần nhất: 21/08/2019 - Số lượt xem: 893 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2013

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 307 (23/12 – 29/12/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 978 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 306 (16/12 – 22/12/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 949 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 305 (09/12 – 15/12/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 983 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 304 (02/12 – 08/12/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 974 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 303 (25/11 – 01/12/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 948 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 302 (18/11 – 24/11/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 972 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 301 (11/11 – 17/11/2013) ( Ngày viết bài: 20/02/2014 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 769 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 300 (04/11 – 10/11/2013) ( Ngày viết bài: 18/09/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 565 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 299 (28/10 – 03/11/2013) ( Ngày viết bài: 18/09/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 592 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 298 (21/10 – 27/10/2013) ( Ngày viết bài: 18/09/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 592 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2012

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 258 (24/12 – 30/12/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 1183 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 257 (17/12 – 23/12/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 1166 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 256 (10/12 – 16/12/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 1120 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 255 (03/12 – 09/12/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 1158 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 254 (26/11 – 02/12/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 1199 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 253 (19/11 – 25/11/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 795 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 252 (12/11 – 18/11/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 558 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 251 (05/11 – 11/11/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 576 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 250 (29/10 – 04/11/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 564 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 249 (22/10 – 28/10/2012) ( Ngày viết bài: 02/01/2013 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 556 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2011

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 208 (19/12 – 25/12/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 1199 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 207 (12/12 – 18/12/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 1206 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 206 (05/12 – 11/12/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 1110 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 205 (28/11 – 04/12/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 1143 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 204 (21/11 – 27/11/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 960 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 203 (14/11 – 20/11/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 832 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 202 (07/11 – 13/11/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 791 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 201 (31/10 – 06/11/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 738 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 200 (24/10 – 30/10/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 752 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 199 (17/10 – 23/10/2011) ( Ngày viết bài: 20/12/2011 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 742 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2010

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 160 (20/12 – 26/12/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 943 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 159 (13/12 – 19/12/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 832 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 158 (06/12 – 12/12/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 778 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 157 (29/11 – 05/12/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 1141 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 156 (22/11 – 28/11/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 866 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 155 (15/11 – 21/11/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 1028 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 154 (08/11 – 14/11/2010) ( Ngày viết bài: 31/12/2010 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 822 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 153 (01/11 – 07/11/2010) ( Ngày viết bài: 27/10/2010 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 697 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 152 (25/10 – 31/10/2010) ( Ngày viết bài: 28/10/2010 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 670 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 151 (18/10 – 24/10/2010) ( Ngày viết bài: 28/10/2010 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 648 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2009

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 111 (21/12 – 27/12/2009) ( Ngày viết bài: 21/12/2009 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 589 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 110 (14/12 – 20/12/2009) ( Ngày viết bài: 21/12/2009 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 556 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 109 (07/12 – 13/12/2009) ( Ngày viết bài: 21/12/2009 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 570 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 108 (30/11 – 06/12/2009) ( Ngày viết bài: 02/12/2009 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 570 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 107 (23/11 – 29/11/2009) ( Ngày viết bài: 02/12/2009 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 562 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 106 (16/11 – 22/11/2009) ( Ngày viết bài: 05/01/2010 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 586 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 105 (08/11 – 15/11/2009) ( Ngày viết bài: 10/11/2009 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 554 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 104 (02/11 – 08/11/2009) ( Ngày viết bài: 10/11/2009 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 534 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 103 (26/10 – 01/11/2009) ( Ngày viết bài: 10/11/2009 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 554 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 102 (19/10 – 25/10/2009) ( Ngày viết bài: 10/11/2009 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 540 )

  . . . . . .

         THÔNG TIN TRUYỀN THANH 2008

 1. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 63 (22/12 – 28/12/2008) ( Ngày viết bài: 06/01/2009 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 560 )
 2. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 62 (15/12 – 21/12/2008) ( Ngày viết bài: 23/12/2008 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 551 )
 3. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 61 (08/12 – 14/12/2008) ( Ngày viết bài: 12/12/2008 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 551 )
 4. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 60 (01/12 – 07/12/2008) ( Ngày viết bài: 12/12/2008 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 525 )
 5. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 59 (24/11 – 30/11/2008) ( Ngày viết bài: 01/12/2008 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 541 )
 6. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 58 (17/11 – 23/11/2008) ( Ngày viết bài: 01/12/2008 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 537 )
 7. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 57 (10/11 – 16/11/2008) ( Ngày viết bài: 11/11/2008 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 547 )
 8. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 56 (03/11 – 09/11/2008) ( Ngày viết bài: 11/11/2008 - Ngày xem gần nhất: 25/08/2019 - Số lượt xem: 562 )
 9. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 55 (27/10 – 02/11/2008) ( Ngày viết bài: 11/11/2008 - Ngày xem gần nhất: 23/08/2019 - Số lượt xem: 540 )
 10. Chuyên mục truyền thanh - Tuần 54 (20/10 – 26/10/2008) ( Ngày viết bài: 11/11/2008 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 534 )

  . . . . . .

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
THÔNG BÁO MỚI

LƯỢT TRUY CẬP

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ - SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH TP. CẦN THƠ


+ Địa chỉ: Số 01 Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

+ Điện thoại: 0292.3820967 - Fax: 0292.3820601 - Email: thuviencantho@gmail.com

+ Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Thị Thùy Giang, Giám đốc Thư viện TP. Cần Thơ

+ Thiết kế và chịu trách nhiệm kỹ thuật: Phòng CNTT - Thư viện TP. Cần Thơ

+ Chú ý: Trang thông tin điện tử hiển thị tốt nhất trong trình duyệt Google Chrome với độ phân giải màn hình 1024 x 768

+ Ngày cập nhật 22/12/2017