GIỚI THIỆU TÁC PHẨM VĂN HỌC

Thi nhân Việt Nam 1932 - 1941 / Hoài Thanh, Hoài Chân. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018

Hơn nửa thế kỷ trước đây, phong trào Thơ mới đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển của nền văn học trước Cách mạng tháng Tám của đất nước. Các thi sĩ của thuở ấy đã đem lại cho bạn đọc một tiếng nói mới, phản ánh khá trung thực tâm trạng của cả một lớp thanh niên tiểu tư sản trong cuộc ... ( Ngày viết bài: 11/07/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 64 )