GIỚI THIỆU SÁCH VỀ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

Đờn ca tài tử Nam Bộ : Khảo & luận / Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019

Đờn ca tài tử Nam Bộ là loại hình nghệ thuật trình diễn phổ biến ở miền Nam Việt Nam, ra đời vào cuối thế kỷ XIX, từ nhu cầu của cộng đồng, phản ánh suy nghĩ, tâm tư, tình cảm của những người dân mở đất phương Nam - vùng miệt vườn, sông nước, với lối sống cần cù, phóng khoáng, cởi mở, bình dị mà ... ( Ngày viết bài: 12/08/2019 - Ngày xem gần nhất: 24/08/2019 - Số lượt xem: 25 )