Triển lãm sách và hình ảnh chuyên đề
“Hồ Chủ tịch sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”
(Đang diễn ra)

* Thời gian: Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 23/9/2019.
Lễ Khai mạc: Lúc 07 giờ 00 phút, ngày 23/8/2019.
* Địa điểm: Thư viện TP. Cần Thơ.
* Số lượng và nội dung tài liệu:
- Sách chuyên đề: 800 quyển, gồm 03 mảng chủ đề:
+ Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
+ Tài liệu nghiên cứu về cuộc đời, tư tưởng, phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Hình ảnh chuyên đề: 169 hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm 4 mảng chủ đề:
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Những thời khắc lịch sử.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong lòng dân tộc Việt Nam.
+ Miền Nam trong trái tim Người.
+ Hồ Chí Minh với bạn bè quốc tế.
- Các tài liệu với chủ đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam” khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Nói chuyện chuyên đề
“Di chúc Bác Hồ - Một tấm gương lao động ngôn từ”

* Diễn giả:
Nhà báo Dương Thành Truyền - Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Trẻ.
* Thời gian: Từ 08 giờ đến 10 giờ 30 phút, ngày 29/8/2019.
* Địa điểm: Hội trường Thư viện TP. Cần Thơ
* Đối tượng tham dự: Công chức, viên chức, Đoàn viên thanh niên và bạn đọc.
* Nội dung:
+ Giới thiệu tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Cán bộ Thư viện TP. Cần Thơ thực hiện).
+ Diễn giả trình bày vai trò và giá trị tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh,
phân tích cách viết và sử dụng ngôn từ trong “Di chúc”.
+ Thi hỏi đáp tìm hiểu tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.