THAY ĐỔI THỜI GIAN
PHỤC VỤ
Từ ngày 09/07/2019, Thư viện
thành phố Cần Thơ mở cửa
phục vụ hai buổi Sáng – Chiều.

Thời gian phục vụ lại buổi tối
sẽ thông báo sau.

THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ