Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm

Thứ hai - 27/09/2021 01:17 1.066 0
Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước / Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2021. - 199tr.; 19cm
Thiết thực góp phần phục vụ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2021 Nxb. Dân trí xuất bản quyển sách “Bác Hồ với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước”. Sách do Phan Thị Ánh Tuyết sưu tầm, tuyển chọn, với nội dung gồm 2 phần được chuyển tải qua 199 trang:

Phần 1 “Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường cho sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta” gồm các bài viết: Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và nền quốc phòng toàn dân – Giá trị, ý nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; Đổi mới, hội nhập và phát triển theo tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân – Nội dung cốt lõi trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Phần 2 “Vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước của dân tộc ta”, bao gồm các bài viết: Hồ Chí Minh với việc xây dựng lực lượng cách mạng và sự vận dụng của Đảng trong tình hình hiện nay; Những sáng tạo của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam – Giá trị và sự vận dụng; Vận dụng tư tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay; Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự nghiệp đổi mới; Định hướng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam thời kỳ mới; Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng con đường đổi mới của Đảng, của Nhân dân ta.

Quý bạn đọc có thể tìm đọc quyển sách này tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / B101H
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.059815
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.012423; MH.012422

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây