Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang / Vũ Như Khôi chủ biên, Nguyễn Văn Trường, Đặng Kim Oanh. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 522tr.; 27cm

Chủ nhật - 06/09/2020 21:40 1.673 0
Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang / Vũ Như Khôi chủ biên, Nguyễn Văn Trường, Đặng Kim Oanh. - H. : Công an nhân dân, 2020. - 522tr.; 27cm
Từ khi ra đời vào mùa xuân năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn bó keo sơn với nhân dân, là ngọn cờ tập hợp lực lượng toàn dân tộc phấn đấu vì sự sống còn của của dân tộc, vì phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. 
Cùng với sự vận động của lịch sử, trong 90 năm qua (1930 -2020), Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc và sự nghiệp hơn 30 năm đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước.
Quyển  sách “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang”  do Vũ Như Khôi chủ biên, Nxb. Công an nhân dân ấn ành 2020 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ thêm quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng trong 9 thập niên qua.
 Sách dày 522 trang gồm 6 chương:
Chương 1 trình bày giai đoạn Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945) 
Chương 2 trình bày giai đoạn Đảng lãnh đạo xây dựng, bảo vệ chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954)
Chương 3 trình bày giai đoạn Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam (1954-1975).
Chương 4 trình bày giai đoạn Đảng lãnh đạo xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN trên phạm vi cả nước (1975-1986).
Chương 5 trình bày giai đoạn Đảng lãnh đạo cộng cuộc đổi mới, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng (1986 - 1996)
Chương 6 trình bày giai đoạn Đảng lãnh đạo phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế (1996-2020).
Cuối quyển sách là phần kết luận đúc rút ra 5 bài học lớn về Đảng lãnh đạo cách mạng trong chặng đường lịch sử 90 năm qua:  
Một là, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Hai là, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”.
Ba là, không ngừng củng cố tăng cường đoàn kết.
Bốn là, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.
Năm là, thường xuyên xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có đường lối và phương hướng đúng đắn, được nhân dân tin tưởng và yêu quý.

Đó là những bài học kinh nghiệm quý báu để Đảng làm tròn sứ mệnh lãnh đạo, đưa đất nước ta phát triển bền vững.
Trân trọng giới thiệu quyển sách “Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm (1930-2020) những chặng đường lịch sử vẻ vang” đến bạn đọc.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
- Ký hiệu phân loại: 324.259707 / Đ106C;
- PHÒNG ĐỌC: DL.018736

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây