Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên, Nguyễn Văn Động. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 344tr.; 21cm

Chủ nhật - 07/11/2021 22:44 1.385 0
Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm chủ biên, Nguyễn Văn Động. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 344tr.; 21cm
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật giữ vai trò quan trọng và ngày càng thể hiện đầy đủ các giá trị của mình vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đòi hỏi các giá trị xã hội cơ bản của pháp luật như nhân văn, nhân đạo, bình đẳng và tiến bộ phải được xây dựng và bảo đảm thực hiện.  

Quyển sách “Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” do PGS. TS. Vũ Trọng Lâm chủ biên, Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản năm 2020 sẽ góp phần cung cấp những luận cứ cho việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo, phát huy những giá trị quý báu của pháp luật trong đời sống xã hội ở nước ta hiện nay.
Sách dày 344 trang, gồm 2 phần:

Phần 1 trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam như: khái niệm, nội dung, hình thức biểu hiện, phân loại giá trị xã hội của pháp luật và quan hệ giữa giá trị xã hội của pháp luật với các giá trị khác của pháp luật; Các điều kiện bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; Bối cảnh chính trị, xã hội, văn hoá, truyền thống dân tộc ở Việt Nam hiện nay và giá trị xã hội của pháp luật; Giá trị nhân văn, giá trị nhân đạo, giá trị bình đẳng xã hội, giá trị tiến bộ xã hội và giá trị dân chủ của pháp luật.

Phần 2 trình bày những vấn đề thực tiễn về giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam như: Xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật trước yêu cầu bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; Xây dựng và hoàn thiện pháp luật trước yêu cầu bảo đảm giá trị xã hội của pháp luật; Tổ chức thực hiện pháp luật và thực hiện pháp luật nhằm đảm bảo giá trị xã hội của pháp luật.

Thông qua quyển sách, bạn đọc có thể hiểu, giá trị xã hội của pháp luật là tổng thể các yếu tố hữu ích tạo nên công dụng (hay tác dụng, vai trò) của pháp luật với xã hội nói chung, lĩnh vực sinh hoạt xã hội nói riêng của con người. Giá trị xã hội của pháp luật vừa là nội dung, thực chất bên trong của pháp luật, vừa là kết quả thực tế hữu ích của sự điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ xã hội cơ bản của xã hội nói chung, của lĩnh vực sinh hoạt xã hội nói riêng của con người, đồng thời là một trong những thành tựu quý báu của dân tộc, quốc gia.

Quyển sách “Giá trị xã hội của pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn” là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà khoa học, quản lý, hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật, cũng như các tổ chức và cá nhân - đối tượng thụ hưởng các giá trị của pháp luật.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số: 
▪ Ký hiệu phân loại: 349.597 / GI-100TR
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.059872

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây