Hồ Chí Minh bàn về Đảng / Tuyển chọn: Vũ Tình, Đặng Thị Minh Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 94tr. : Ảnh; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)

Thứ hai - 13/12/2021 04:33 1.056 0
Hồ Chí Minh bàn về Đảng / Tuyển chọn: Vũ Tình, Đặng Thị Minh Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 94tr. : Ảnh; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh)
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi là kim chỉ nam, là tấm gương trong sáng mẫu mực để chúng ta học tập và noi theo, nhất là tư tưởng về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhằm cung cấp thêm tài liệu phục vụ việc tìm hiểu, học tập, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Thư viện TP. Cần Thơ trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc quyển sách “Hồ Chí Minh bàn về Đảng”, do Vũ Tình, Đặng Thị Minh Phượng tuyển chọn, NXB Trẻ xuất bản năm 2020. 

Đây là một cuốn sách nhỏ gọn với 94 trang giới thiệu những câu nói, trích đoạn phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam giúp bạn đọc dễ nhớ về các nội dung cốt lõi gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp, dân tộc; Đảng viên;  Nguyên tắc tổ chức hoạt động và công tác xây dựng Đảng.

Như khi nói về lịch sử thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rất dễ nhớ: 
“Trước khi thành lập Đảng ta, trong nước có ba nhóm cộng sản. Năm 1930 họp bàn về việc thống nhất. Lúc này địch khủng bố dữ, các đại biểu phải bí mật ra Hương Cảng, giả đi xem bóng đá ngồi ở sân cỏ mà bàn bạc, rồi đồng ý với nhau ba nhóm thống nhất lại thành Đảng Cộng sản Đông Dương”.
(Phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu lịch sử Đảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, 28/11/1959”

“Đảng tức là nhiều đảng viên hợp lại theo chủ nghĩa Mác - Lênin, theo mục đích giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp”.
(Phát biểu tại Phân hiệu II Trường Nguyễn Ái Quốc, 7/1955).

Người cũng căn dặn:
“Hễ còn có một người Việt Nam bị bóc lột, bị nghèo nàn, thì Đảng vẫn đau thương, cho đó là vì mình chưa làm tròn nhiệm vụ. Cho nên Đảng vừa lo tính công chuyện lớn như đổi nền kinh tế và văn hóa lạc hậu của nước ta thành một nền kinh tế và văn hóa tiên tiến, đồng thời lại luôn luôn quan tâm đến những việc nhỏ như tương cà mắm muối cần thiết cho đời sống hằng ngày của nhân dân”.
(Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng, 1960)

Về đảng viên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết:
“Đảng viên là người thay mặt Đảng đại biểu cho lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động”.
(...) lợi ích của người đảng viên phải ở trong chứ không thể ở ngoài lợi ích của Đảng, của giai cấp”.
(Bài viết Đạo đức cách mạng, tạp chí Học tập số 12/1958)

“ (...) mỗi đảng viên phải: Tuyệt đối tin tưởng vững chắc và đường lối, chủ trương của Đảng”.
(...) mỗi đảng viên phải tích cực học tập. Phải thực hiện lời dạy của Lênin là học, học nữa, học mãi. Học phải đi đôi với hành. Học để hành ngày càng tốt hơn”.
(Phát biểu ở lớp huấn luyện đảng viên mới 14/5/1966)

Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động, Người chỉ rõ:
“Tập thể lãnh đạo là dân chủ,
Cá nhân phụ trách là tập trung.
Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tức là dân chủ tập trung.
Làm việc mà không theo đúng cách đó. Tức là trái dân chủ tập trung”.
(Bài viết Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, báo Sự thật, số 100, 23/9/1948)
Người cũng giải thích rõ: 
“Vì sao cần phải có tập thể lãnh đạo?
Vì một người dù khôn ngoan tài giỏi mấy, dù nhiều kinh nghiệm đến đâu, cũng chỉ trông thấy, chỉ xem xét được một hoặc nhiều mặt của một vấn đề, không thể trông thấy và xem xét tất cả mọi mặt của một vấn đề.
Vì vậy, cần phải có nhiều người. Nhiều người thì nhiều kinh nghiệm (...). Góp kinh nghiệm và sự xem xét của nhiều người, thì vấn đề đó được thấy rõ khắp mọi mặt. Mà có thấy rõ khắp mọi mặt, thì vấn đề ấy mới được giải quyết chu đáo, khỏi sai lầm”.
(...)
Vì sao cần phải cá nhân phụ trách?
Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho 1 người hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoặc đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy”.
(Bài viết Cách làm việc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, báo Sự thật, số 100, 23/9/1948).

Về phê bình và tự phê bình, Người viết:
“Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.
(Di chúc, bản 15/5/1965)

Về đoàn kết, Người căn dặn:
“Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”.
(Di chúc, bản 15/5/1965)
Về xây dựng Đảng, Người viết:
“Theo ý tôi, việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.
(Di chúc, bản tháng 5/1968)

Còn rất nhiều câu nói, trích đoạn phát biểu, bài viết của Hồ Chủ tịch về Đảng được tuyển chọn in trong quyển sách. Quý bạn đọc hãy tìm đọc quyển sách “Hồ Chí Minh bàn về Đảng” để lĩnh hội những nội dung này.
Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số: 
▪ Ký hiệu phân loại: 324.2597075 / H450CH
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060359
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.012811; MH.012812

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây