Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 364tr.; 21cm

Chủ nhật - 14/05/2023 22:48 866 0
Suc manh dan toc
Suc manh dan toc
     Phó giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Lê Mậu Hân đã có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về lịch sử Đảng, lịch sử Quốc hội, Chính phủ và tư tưởng Hồ Chí Minh, được độc giả đánh giá cao. 
     Quyển sách “Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” tập hợp những chuyên luận khoa học của ông đã được đăng trên các sách và tạp chí khoa học. Tác giả trình bày một cách khái quát những vấn đề cơ bản của sức mạnh dân tộc Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi Người ra đi tìm đường cứu nước, đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, rồi bắt tay vào sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Với độ dày 364 trang, do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2017. Sách được chia làm 3 phần chính:
     Phần thứ nhất giới thiệu về Cương lĩnh, chiến lược cách mạng của Đảng Cộng sản Việt nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đưa dân tộc tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Từ con đường cách mạng Hồ Chí Minh định hướng Đảng ta lãnh đạo cách mạng trước hết bằng cương lĩnh, chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã cho ra đời Cương lĩnh đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
     Đến với phần thứ hai tìm hiểu con đường cách mạng giải phóng dân tộc và khởi nghĩa dân tộc được thể hiện qua việc Hồ Chí Minh hoàn thiện đường lối chính trị và tổ chức cho ra đời của Mặt trận dân tộc thống nhất ở Việt Nam, sự ra đời cơ quan quyền lực cao nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Quốc hội dân tộc thống nhất. Đặc biệt sự ra đời Hiến pháp năm 1946 – Hiến pháp dân tộc, dân chủ và công bằng của các giai cấp đã đánh dấu những bước ngoặc quan trọng của Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành thắng lợi.
     Ở phần thứ ba của quyển sách, Bác Hồ đã khẳng định “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là động lực, mục tiêu đại đoàn kết, đại thành công của sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần tư tưởng của Bác qua Chính cương Đảng Lao động Việt Nam (2-1951) – Cương lĩnh kháng chiến và kiến quốc, sức mạnh dân tộc thể hiện qua chiến tranh cách mạng Việt Nam (1946-1954) đồng thời mang đến thắng lợi cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
     Quyển sách “Sức mạnh dân tộc của Cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” sẽ mang lại cho bạn đọc một tài liệu tham khảo bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, vững tin ở Đảng và dân tộc ta trong tiến trình đổi mới và hội nhập.
     Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ
     Ký hiệu phân loại: 323.1597 / S552M
     PHÒNG MƯỢN: MA.018450; MA.018451

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây