Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 170tr.; 21cm

Thứ hai - 15/08/2022 21:14 795 0
Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 170tr.; 21cm
Khóa họp Đại Hội đồng UNESCO lần thứ 24 tại Pari, từ ngày 20/10 - 20/11/1987 đã thông qua Nghị quyết 24C/18/18.65 về Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1990. Đánh giá về Người, Nghị quyết có đoạn: “Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Nghị quyết cũng ghi nhận Hồ Chí Minh là ‘Một biểu tượng xuất sắc về sự tự khẳng định dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dẩn chủ và tiến bộ xã hội”.

Trong di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta thì tư tưởng và đạo đức cao đẹp của Người là tài sản tinh thần vô giá. Tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người đã trở thành một hệ giá trị văn hóa của loài ngoài. Hệ giá trị đó mãi mãi là một bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam của Đảng, Nhà nước và của cả dân tộc Việt Nam.

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu, học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, GS.TS. Đại tá Đinh Xuân Dũng là một trong những chuyên gia hàng đầu về nghiên cứu tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã biên soạn quyển sách “Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh”, được Nxb. Hà Nội xuất bản năm 2022. Sách gồm ba nội dung được chuyển tải qua 170 trang:

Phần 1 “Một số vấn đề chung” là các bài viết: Về một bài học lớn: Kiên định và sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh với quá trình “Việt hóa” các tư tưởng lớn của thế giới; Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Suy ngẫm và làm theo minh triết Hồ Chí Minh qua một tuyển chọn độc đáo (Hồ Chí Minh toàn tập). Đây là những phân tích, chỉ ra những thành tựu nổi bật trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta trong việc kế thừa, phát huy các giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phần 2 “Về Văn hóa, văn học, nghệ thuật” diễn giải tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, văn học, nghệ thuật và phương pháp vận dụng sáng tạo quan điểm của Người trong xây dựng một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các bài viết: Tìm hiểu tư tường Hồ Chí Minh về văn hóa; Lĩnh hội một số khía cạnh chủ yếu trong quan điểm của Hồ Chí Minh về văn hóa, văn nghệ; Vận dụng triệt để và sáng tạo quan điểm của Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật; Bình dị mà sâu sắc lạ thường một lời căn dặn; Một vài cảm nhận để thấu hiểu ý nghĩa của văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh; Tìm thêm một vẻ đẹp trong thơ của Bác Hồ.

Phần 3 “Về quân sự - xây dựng quân đội nhân dân” đề cập những nghiên cứu chuyên sâu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự qua các bài viết: Tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; Vài nét về tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục trong lĩnh vực quân sự; “Bộ đội cụ Hồ” - một giá trị độc đáo của văn hóa Việt Nam hiện đại.

Quyển sách “Tìm về cội nguồn Hồ Chí Minh” là một trong những tài liệu có giá trị phục vụ hữu hiệu cho việc tìm hiểu, nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / T310V
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.061105;
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.013391; MH.013392

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây