Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Thuý Bình. - H. : Tư pháp, 2021. - 258tr.; 21cm

Thứ năm - 05/05/2022 05:12 1.547 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay / Lê Thị Thuý Bình. - H. : Tư pháp, 2021. - 258tr.; 21cm
Thực tiễn hơn 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh “mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi”. Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí đã và đang giữ vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam, là cơ sở, định hướng để Đảng đề ra đường lối, Nhà nước xây dựng, thực thi chính sách trong giáo dục và nâng cao dân trí, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Nhằm giới thiệu đến bạn đọc những nội dung cơ bản và sự vận dụng di sản Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí Việt Nam trong giai đoạn đổi mới hiện nay, năm 2021 Nxb. Tư pháp đã xuất bản quyển sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay” do TS. Lê Thị Thuý Bình nghiên cứu, biên soạn.  Nội dung sách gồm 3 chương được chuyển tải qua 258 trang.

Chương 1 trình bày một số khái niệm và một số vấn đề cơ bản về nâng cao dân trí trong tư tưởng Hồ Chí Minh như: Mục tiêu, điều kiện, chủ thể, đối tượng, nội dung, biện pháp nâng cao dân trí. Trong đó cho thấy Người đã khẳng định chính nhân dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng quan trọng nhất trọng sự nghiệp nâng cao dân trí. Nội dung nâng cao dân trí phải toàn diện trên tất cả các mặt: nâng cao hiểu biết về tư tưởng - pháp luật, hiểu biết về khoa học và hiểu biết về đời sống mới.

Chương 2 nêu thực trạng nâng cao dân trí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay và một số vấn đề đặt ra.

Chương 3 nêu phương hướng và giải pháp nâng cao dân trí theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, trình bày các giải pháp:

Tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện sự nghiệp giáo dục - đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ.
Đẩy mạnh và phát triển nền kinh tế - xã hội làm cơ sở, tiền đề cho việc nâng cao dân trí.
Đổi mới nội dung và hình thức hợp tác quốc tế về văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật.
Đổi mới nội dung, phương pháp của công tác thông tin đại chúng. 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về vấn đề dân trí, tăng cường ý thức làm chủ của người dân.
Nâng cao ý thức, kỹ năng tự học, nhu cầu học tập suốt đời, kỹ năng tiếp nhận và xử lý thông tin của nhân dân.

Quý vị và các bạn hãy tìm đọc quyển “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay” để có được những thông tin đầy đủ về những nội dung được tác giả nghiên cứu trình bày trong quyển sách.

Sách được Thư viện TP Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:  

▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / T550T
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.060829
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.013192; MH.013193

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây