Ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế / Trịnh Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 220tr.; 21cm

Thứ ba - 12/05/2020 20:24 890 0
Ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế / Trịnh Thanh Mai. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 220tr.; 21cm
Ngoại giao văn hoá là một trong những nhiệm vụ của ngoại giao Việt Nam, có vai trò quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là một nhà ngoại giao đồng thời là một nhà văn hoá, tư tưởng và nghệ thuật ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh đã trở thành cơ sở lý luận cho đường lối chính sách ngoại giao văn hoá của Đảng và nhà nước ta.
Quyển sách “Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế” của TS. Trịnh Thanh Mai do Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản năm 2019 trình bày một cách hệ thống những vấn đề liên quan đến ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh. Nội dung sách gồm 3 chương:
Chương 1 tiêu đề “Ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh – một số vấn đề lý luận” trình bày khái niệm ngoại giao văn hoá và ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành và nội dung cơ bản của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh.
Chương 2 tiêu đề “Thực trạng vận dụng ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra” trình bày các nhân tố tác động đến việc vận dụng và thực trạng vận dụng ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh hiện nay,  
Chương 3 tiêu đề “Phát triển ngoại giao văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế theo di sản ngoại giao văn hóa Hồ Chí Minh” trình bày các quan điểm chỉ đạo của Đảng, nội dung và các giải pháp nâng cao chất lượng vận dụng ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh vào phát triển ngoại giao văn hoá Việt Nam thời kỳ hội nhập quốc tế.
Quyển sách không chỉ cung cấp những vấn đề nguyên tắc lý luận mà còn nêu bật giá trị thực tiễn của ngoại giao văn hoá Hồ Chí Minh trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước.
Trân trọng kính mời quý vị và các bạn tìm đọc quyển sách tại Thư viện TP. Cần Thơ. Ban đọc tra tìm tài liệu với mã số:
* Phòng Đọc:
- 327.597 / NG404GI
- DV.056624
* Phòng Mượn:
- 327.597 / NG404GI
- MA.021187, MA.021188

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây