Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1110
Nhan đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua các bức thư gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An
Tác giả: Nguyễn Văn Trung
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thư từ
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Lý luận Chính trị. - 2021. - Số 9.- Tr. 33 - 37
Tóm tắt: Bài viết thể hiện những tình cảm sâu nặng đối với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những bức thư gửi cho Đảng bộ, chính quyền, cùng quân và dân Nghệ An. Qua đó, toát lên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1110
Bộ sưu tập: 1.2. Tài liệu nghiên cứu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.234198.PDF1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.