Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1112
Nhan đề: Sức hút và nguồn cảm hứng lớn lao từ Cách mạng Tháng Tám và lãnh tụ Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thế Kỷ
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đoàn kết
Cách mạng Tháng Tám
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2021. - Số 9.- Tr. 11 - 15, 18
Tóm tắt: Bài viết nói về tầm nhìn thời đại, tầm vóc văn hoá, bản lĩnh chính trị cùng với việc đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ đã tạo nên sức hút và nguồn cảm hứng cho các nhân sĩ, trí thức và văn nghệ sĩ
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1112
Bộ sưu tập: 2.1. Những hồi ức, lòng tôn kính và tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.234216.PDF2 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.