Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1113
Nhan đề: Hồ Chí Minh - Nhà văn Pháp ngữ
Tác giả: Ngô Tự Lập
Từ khoá: Hồ Chí Minh
Tiếng Pháp
Sự nghiệp
Văn học
Việt Nam
Năm xuất bản: 2021
Trích dẫn: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật. - 2021. - Số 9.- Tr. 46 - 56
Tóm tắt: Bài viết nói về sự nghiệp văn học tiếng Pháp của Hồ Chí Minh qua việc đọc tác phẩm của những văn hào thế giới nổi tiếng như: Shakespeare, Dickens,...
Định danh: http://cantholib.org.vn:8080/handle/TVTPCT/1113
Bộ sưu tập: 1.1. Bài viết, bài nghiên cứu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và về Hồ Chí Minh.

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BTC.234219.PDF3.77 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.