THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ
( Đăng ký mượn sách )

- Số thẻ:[ Hiện ]
- Họ tên:

+ Giữ sách tại Phòng mượn của Thư viện
+ Bạn đọc đến nhận sách trong vòng 12 giờ kể từ khi đăng ký mượn sách


Vui lòng nhập số thẻ (XX.000001) và họ tên (Nguyễn Văn A) của bạn đọc !