THƯ VIỆN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
( Đăng ký mượn sách )

- Số thẻ:[ Hiện ]
- Họ tên:

+ Bước 1: Đăng ký mượn sách từ xa
+ Bước 2: Bạn đọc vui lòng đến Thư viện nhận sách trong ngày, Cám ơn!


Vui lòng nhập số thẻ (XX.000001) và họ tên (Nguyễn Văn A) của bạn đọc !