THƯ VIỆN TP. CẦN THƠ
( Đăng ký mượn sách )

- Số thẻ:[ Hiện ]
- Họ tên:

+ Giữ sách tại quầy phục vụ, bạn đọc đến nhận sách trong vòng 12 giờ kể từ khi đăng ký mượn sách thành công

Vui lòng nhập số thẻ (XX.000001) và họ tên (Nguyễn Văn A) của bạn đọc !