Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 371tr.; 21cm

Thứ hai - 19/08/2019 04:59 1.254 0
Cách mạng tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / Trịnh Nhu, Trần Trọng Thơ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 371tr.; 21cm

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất của lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Nhân dân ta đã đập tan ách phátxít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp gần 100 năm, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, làm nên thắng lợi vĩ đại đưa dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
Để giúp bạn đọc thấy rõ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi lên của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản quyển sách “Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam” của hai tác giả Trịnh Nhu và Trần Trọng Thơ.
Nội dung sách gồm 6 chương được chuyển tải qua 371 trang, trong đó tập trung trình bày nội dung các chủ trương quan trọng của ban Chấp hành Trung ương Đảng tại các Hội nghị tháng 11 năm 1939 và tháng 5 năm 1941 là sự thay đổi chiến lược cách mạng; Sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết dân tộc “Cả nước một lòng, toàn dân đánh giặc” nhằm khơi dậy và quy tụ các nguồn lực để cứu nước; Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc, dự đoán và đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, thay đổi chiến lược, xây dựng lực lượng cách mạng, kết hợp các hình thức đấu tranh chính trị với đấu trang vũ trang, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động, vận động đồng bào toàn quốc đứng dậy “đem sức ta mà giải phóng cho ta” làm chuyển hóa so sánh thế và lực giữa ta và địch, tạo nên sức mạnh tổng hợp áp đảo kẻ thù. Trong đó, nội dung quan trọng nhất là Đảng xác lập vị trí quan trọng hàng đầu của cách mạng giải phóng dân tộc và tìm giải pháp hữu hiệu nhất để xứ lý mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc với chống phong kiến, phù hợp với đặc điểm cách mạng Việt Nam.
Bên cạnh việc nhấn mạnh những thành công vô cùng lớn lao của Cách mạng tháng Tám, quyển sách cũng phản ánh và luận giải rõ những hạn chế về quan điểm tiến hành cách mạng, về công tác xây dựng Đảng ở một số cấp bộ Đảng; chỉ rõ những khuyết điểm trong đấu tranh chống khủng bố và lãnh đạo khởi nghĩa ở một số địa phương.
Quyển sách “Cách mạng tháng tám năm 1945 – Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam” đang được phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ. Bạn đọc tra tìm tài liệu với mã số:
* Phòng Đọc:
- DV.43109
- 959.7032/C102M

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây