Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử / Trần Thuận chủ biên, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Báu, Võ Phúc Toàn... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 504tr.

Thứ ba - 04/10/2022 05:38 835 0
Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử / Trần Thuận chủ biên, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Văn Báu, Võ Phúc Toàn... - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 504tr.
Trong công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế Việt Nam đang từng bước di vào quỹ đạo của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với tinh thần hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trong đó vai trò của các doanh nhân, doanh nghiệp không ngừng được khẳng định, nâng cao. Sự ra đời của Luật Doanh nhân (2000), một mặt đáp ứng nhu cầu phát triển, mặt khác là một sự tôn vinh doanh nhân Việt Nam. Năm 2004, Nhà nước ta quyết định lấy ngày 13.10 làm ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm khẳng định, tôn vinh vai trò và sự cống hiến của tầng lớp doanh nhân nước nhà.

Nhằm góp phần vào việc nghiên cứu những vấn đề khoa học và thực tiễn, làm cơ sở cho sự hoạch định chính sách kinh tế, xã hội, năm 2021, công trình nghiên cứu “Doanh nhân Việt Nam trong lịch sử” của nhóm tác giả do PGS. TS. Trần Thuận chủ biên đã được in thành sách, giúp người đọc  nhận thức đầy đủ hơn tính chất và đặc điểm của doanh nhân nước nhà trong mỗi thời đoạn lịch sử.

Sách do Nhà xuất bản Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh xuất bản năm 2021 với 504 trang, nội dung được kết cấu thành 7 chương.
Chương 1. Từ thương nhân đến doanh nhân - Một vài khái niệm.
Chương 2. Thương nhân Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược.
Chương 3. Doanh nhân Việt Nam từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945.
Chương 4. Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 1945-1954.
Chương 5. Doanh nhân Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.
Chương 6. Doanh nhân Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đến đầu thế kỷ XXI.
Chương 7. Doanh nhân Việt Nam  - Hành trang tiếp bước.

Qua các nghiên cứu được trình bày trong sách, có thể thấy nền kinh tế thương nghiệp nước ta đã hình thành và phát triển từ lâu, và trải qua nhiều thời kỳ khác nhau, thương nhân - doanh nhân đã có những bước thăng trầm, với những quan điểm, triết lý kinh doanh cũng như phương thức hoạt động khác nhau. Mỗi thời kỳ, với bối cảnh lịch sử cụ thể, đội ngũ thương nhân - doanh nhân có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Công việc làm ăn và tương tác xã hội của họ đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, cần được khai thác, vận dụng vào công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Ngoài ra, quyển sách cũng là tài liệu góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các chuyên đề về doanh nhân Việt Nam trong lịch sử.

Quý vị và các bạn hãy tìm đọc quyển sách tại Thư viện thành phố Cần Thơ với mã số:
- Môn loại: 338.092 / D408NH 
- Phòng Đọc: DL 20089 
- Phòng Mượn: MA 25382

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây