Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 92tr. - 19cm

Thứ năm - 15/04/2021 03:07 1.161 0
Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 92tr. - 19cm
    Luật Tổ chức Quốc hội đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, thay thế Luật Tổ chức Quốc hội năm 2001, sửa đổi, bổ sung năm 2007.
    Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng pháp luật của bạn đọc, Thư viện TP. Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu quyển sách “Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” do Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành 2020. Đây là văn bản nhất thể hóa của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội năm 2020. 
    Trong quá trình thực hiện, một số quy định của Luật không còn phù hợp với thực tiễn và quy định của các luật mới ban hành. Ngày 19/6/2020, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.  
    Nội dung Luật này gồm 102 điều được quy định qua 7 chương. Trong đó, có những thay đổi và bổ sung cần quan tâm như: Luật đã bổ sung một khoản quy định về tiêu chuẩn quốc tịch đối với đại biểu Quốc hội. Theo đó, ngoài những tiêu chuẩn chung, đại biểu Quốc hội có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam (khoản 1a Điều 22); Luật đã tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội (khoản 2 Điều 23); Luật đã bổ sung quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, phê chuẩn số lượng và danh sách đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Đoàn đại biểu Quốc hội để bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương (khoản 3a Điều 43); Luật quy định về trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc triệu tập, tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách căn cứ vào yêu cầu, tình hình thực tiễn để tăng cường hiệu quả hoạt động của đội ngũ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (khoản 7 Điều 47); Luật bổ sung thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc quy định cụ thể việc thực hiện công tác quản lý cán bộ đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại địa phương, việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm khác đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách (khoản 1 Điều 54);… 
    Các bạn hãy tìm đọc quyển sách “Luật Tổ chức Quốc hội (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2020)” để biết thêm những nội dung chi tiết. Sách được phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 342.597 / L504T;
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.024535

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây