Sổ tay văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về du lịch / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2021. - 235tr.; 21cm

Thứ hai - 14/11/2022 19:36 536 0
Sổ tay văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về du lịch / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2021. - 235tr.; 21cm
“Sổ tay văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về du lịch” là quyển sách dày 235 trang, trình bày toàn văn 7 văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về du lịch gồm:

1.    Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
2.    Luật Du lịch 2017.
3.    Nghị định số 168/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 12 năm 2017, của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
4.    Nghị định số 94/2021/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2021, của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung điều 14 của Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
5.    Quyết định số 3074/QĐ-BVHTTDL ngày 02/12/2021 về việc hợp nhất Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch và Thông tư số 13/2021/TT-BVHTTDL ngày 30/11/2021 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

6.    Thông tư số 26/2014/TT-BVHTTDL, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động du lịch do ngành du lịch quản lý, cấp phép.
7.    Nghị định số 45/2019/NĐ-CP, ngày 21 tháng 5 năm 2019, của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

“Sổ tay văn bản hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về du lịch” do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ chịu trách nhiệm xuất bản năm 2021.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách tại Thư viện thành phố Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 354.609597 / S450T
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.061400;
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.026204; MA.026205
 Tags: Du lịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây