XÂY DỰNG NGƯỜI CẦN THƠ "TRÍ TUỆ - NĂNG ĐỘNG - NHÂN ÁI - HÀO HIỆP - THANH LỊCH"

Thứ năm - 31/08/2023 05:38 199 0
Thời gian qua, TP Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực nhằm xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch", góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Thứ năm, ngày 26/08/2021 - 06:23
Chợ nổi ở Cần Thơ.
Từ rất sớm, năm 2005, Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã đặt vấn đề cần chăm lo phát triển con người một cách toàn diện. Năm 2020, Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân, xây dựng con người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch". TP Cần Thơ đã triển khai Ðề tài khoa học về xây dựng con người Cần Thơ với năm tiêu chuẩn này, được Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học thành phố nghiệm thu năm 2015. Ðó cũng là tinh thần của Ðề án "Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa TP Cần Thơ đến năm 2030" được thành phố phê duyệt vào năm 2017.
 
Sau 15 năm là thành phố trực thuộc Trung ương (2004 - 2019), Cần Thơ đã khẳng định vị trí chiến lược, là nơi hội tụ và phát triển về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội của vùng. Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thành phố đã thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng văn hóa, con người Cần Thơ phát triển toàn diện với những đức tính tốt đẹp; hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ vào việc xây dựng con người Cần Thơ theo chuẩn mực: "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch"; xây dựng nhiều gương Người tốt, việc tốt và điển hình tiên tiến; hằng năm có hơn 69.000 gương Người tốt, việc tốt được công nhận…

Trên cơ sở đề tài khoa học do Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 3/6/2016 về Xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" giai đoạn 2016 - 2020. Giai đoạn này, Cần Thơ đã thí điểm thực hiện tại một số ngành, đơn vị, địa phương với nhiều phương thức sinh động, hiệu quả.
Cụ thể, với tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ: khối học sinh, sinh viên học tập, thi cử đạt nhiều thành tích, kết quả cao; hoạt động bồi dưỡng tri thức, tăng cường lý luận chính trị được đẩy mạnh. Công an thành phố xây dựng văn hóa đọc sách; thường xuyên cập nhật kiến thức từ thư viện, bảo tàng, câu lạc bộ… Với tiêu chuẩn người Cần Thơ năng động: các trường cao đẳng và trung học tổ chức chuỗi hoạt động Tháng Thanh niên, cuộc thi học thuật, hội thi giáo viên giỏi… Công tác cải cách thủ tục hành chính được vận dụng tối đa để giải quyết công việc bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, chất lượng. Ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả vào hoạt động quản lý nhà nước, chính quyền điện tử, dịch vụ công trực tuyến…

Với tiêu chuẩn người Cần Thơ nhân ái: nhiều hoạt động ý nghĩa được làm tốt như Ðền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Tết vì người nghèo, khám, chữa bệnh miễn phí… với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa 247 căn nhà tình nghĩa, 1.000 nhà đại đoàn kết. Ðặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những hoạt động gắn kết, chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng.
Ðoàn Thanh niên Công an thành phố phối hợp tổ chức cấp phát trang thiết bị, thực phẩm cho nhân dân và các chốt phòng dịch, lắp cây ATM gạo toàn thành phố. Nhóm "Cần Thơ - giúp nhau mùa dịch" trên mạng xã hội Facebook hỗ trợ thông tin và giúp đỡ người lao động nghèo; "giải cứu" nông dân gặp khó khăn đầu ra nông sản. Nhóm sinh viên tổ chức hoạt động Bếp ấm nấu cơm cho lực lượng tại các chốt kiểm dịch; hoạt động Chuyến xe yêu thương giúp đỡ mọi người. Nhiều quán ăn từ thiện, Siêu thị 0 đồng được tổ chức…

Với tiêu chuẩn người Cần Thơ hào hiệp: luôn nêu cao tinh thần cao thượng, dũng cảm quên mình, hết lòng phục vụ Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, dân chủ, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Sinh viên tích cực tham gia Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh; học sinh đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, trung thực trong học tập, thi cử. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và nhân dân…
Với tiêu chuẩn người Cần Thơ thanh lịch: tổ chức các buổi giao lưu, nói chuyện chuyên đề trong học sinh, sinh viên; thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyên môn, nghiệp vụ; Công an thành phố thực hiện nghiêm tiêu chí "Xây dựng phong cách người công an Cần Thơ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"; thành lập tổ kiểm tra ở Bến tàu du lịch Ninh Kiều để hướng dẫn, sắp xếp bến văn minh, trật tự…

Phát huy những thành quả đã đạt được, vừa qua, UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục ban hành Kế hoạch Xây dựng người Cần Thơ "Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch" giai đoạn 2021 - 2025. Là đơn vị chủ trì, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ đã có những hoạt động cụ thể, như: xây dựng và phổ biến bộ Hành vi ứng xử nơi công cộng, bộ Quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Ðẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng danh hiệu Người Cần Thơ tiêu biểu; nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác gia đình. Tăng cường quản lý hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, tuyên truyền. Giữ gìn và phát huy hiệu quả lễ hội truyền thống. Tăng cường hoạt động thể dục thể thao. Phát động người dân hưởng ứng phong trào "mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch". Thực hiện tốt công tác tượng đài, rạp chiếu phim, rạp hát; khai thác, phát huy tốt các thiết chế văn hóa…

Tất cả mọi nỗ lực nhằm thực hiện chỉ tiêu giai đoạn 2021 - 2025 của thành phố, là: thu hút 65% số người dân trở lên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở; 5% trở lên số người dân đạt danh hiệu "Người tốt việc tốt"; hơn 80% số hộ gia đình được công nhận "Gia đình văn hóa" ba năm liên tục trở lên; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" 5 năm liên tục trở lên; ấp, khu vực được công nhận "Ấp, Khu vực văn hóa" 6 năm liên tục trở lên; 90% xã, phường, thị trấn giữ vững danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị", "Ấp, Khu vực văn hóa" được công nhận hằng năm; tất cả chín quận, huyện có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% số xã, phường, thị trấn có Trung tâm Văn hóa - Thể thao; 100% ấp, khu vực có Nhà văn hóa - Khu thể thao theo quy định; tỷ lệ người luyện tập thể thao thường xuyên trên tổng dân số là 35%; tuyên truyền, giáo dục truyền thống và di sản văn hóa trong học đường cho khoảng 35.000 giáo viên và học sinh mỗi năm trở lên về truyền thống, các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn thành phố. Hệ thống thư viện công cộng thành phố phục vụ trung bình 2,9 triệu lượt người mỗi năm…

Với những nỗ lực của các cấp chính quyền, đoàn thể và ý thức của mỗi người dân, tin rằng TP Cần Thơ sẽ làm tốt việc xây dựng người Cần Thơ hoàn thiện về nhân cách, đẹp về tâm hồn, khỏe về thể chất; đồng hành cùng sự phát triển của một đô thị hiện đại.
NGUYỄN PHƯƠNG
Nguồn: Báo điện tử Nhân dân 
https://nhandan.vn/xay-dung-nguoi-can-tho-tri-tue-nang-dong-nhan-ai-hao-hiep-thanh-lich-post661628.html

  
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây