CẦN THƠ TỔNG KẾT 20 NĂM PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Thứ hai - 23/10/2023 04:58 158 0
CẦN THƠ TỔNG KẾT 20 NĂM PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
Ngày 20/8/2020, tại Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020".
“Qua gần 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; 15 năm triển khai xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị và 10 năm thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp tham mưu tổ chức nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, đa dạng; nhiều sự kiện lễ hội với quy mô lớn đã tạo sức lan tỏa rộng rãi trong việc giới thiệu hình ảnh, con người Cần Thơ đến với bạn bè trong nước và quốc tế; xây dựng, nâng chất danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Ấp, khu vực văn hóa”; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa”; “Xã văn hóa nông thôn mới”; “Phường, thị trấn văn minh đô thị” - Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết.
 
Lan tỏa nhiều mô hình, cách làm hay
Tại hội nghị, bà Đào Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố cho biết: Qua hơn 20 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố được thực hiện sâu rộng thu hút các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Phong trào đã gắn kết được với nhiều phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng, sự gắn kết giữa các gia đình... Từ đó, đã tạo nên động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020
.


Theo bà Thúy, đến nay toàn thành phố có 65.662 gương “Người tốt, việc tốt”. Từ phong trào “Người tốt, việt tốt”, nhiều mô hình được phát động ở các cấp, các ngành như: “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”; “Nhà trọ văn minh”; “Đèn trước ngõ, mõ trong nhà”; “Hộ gia đình chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương”; “Phòng chống bạo lực gia đình”; “Phòng, chống, tố giác, vây bắt tội phạm và đảm bảo an toàn giao thông”; “Nông dân sản xuất giỏi”; “5 không, 3 sạch”... đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào “Gia đình văn hóa” đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của gia đình trong đời sống văn hóa, đời sống kinh tế - xã hội; đến nay, thành phố đã công nhận 266.650 hộ gia đình văn hóa (đạt trên 96% trên số hộ đăng ký). Phong trào “Ấp, Khu vực văn hóa” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của người dân trong cộng đồng dân cư; toàn thành phố có 630 ấp, khu vực được công nhận danh hiệu “Ấp, Khu vực văn hóa” (đạt 100%).

Cùng với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng từng bước đi vào cuộc sống, tạo đồng thuận cao trong xã hội. Đến nay, toàn thành phố đã nhân rộng và có tổng cộng 208 điểm và 1.104 mô hình hoạt động có hiệu quả. Theo bà Thúy, kết quả trên đã động viên, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế; chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe; phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”…

Thành công từ tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết


Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Tấn Hiển phát biểu chỉ đạo hội nghị

Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành công của các phong trào, đề án và kế hoạch trên là do đã tập hợp, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và phát triển nền văn hóa, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, phát huy hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Theo ông Hiển, thời gian qua công tác chỉ đạo, hướng dẫn phong trào ngày càng được tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc kiểm tra, giám sát, công nhận, công nhận lại các danh hiệu văn hóa từng bước được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết loại bỏ bệnh chạy theo thành tích. Nhiều nội dung hoạt động của phong trào được lồng ghép, kết hợp với các phong trào thi đua khác để triển khai sâu rộng trong xã hội. Nhiều gương điển hình và mô hình văn hóa tiêu biểu được nhân rộng kịp thời. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng cũng biểu dương nhiều địa phương đã phát động, thực hiện tốt phong trào “Xây dựng con đường đẹp”, “Tuyến đường văn minh đô thị”, “Phường, thị trấn sạch rác”, góp phần tạo mỹ quan chung cho thành phố, làm thay đổi diện mạo thành thị và nông thôn.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, ông Hiển cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào tại một số địa phương còn thiếu các giải pháp khả thi, hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị, về xây dựng Người Cần Thơ ở một vài nơi chưa đi vào chiều sâu và thường xuyên, chưa tạo không khí sôi nổi, thu hút được các tầng lớp nhân dân tham gia, chưa tạo được nhiều mô hình điển hình để nhân rộng; một số địa phương chưa khai thác, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở…

Tại hội nghị, ông Hiển đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các sở, ngành, đoàn thể thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo thành phố và các đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo; kịp thời bổ sung những giải pháp đặc thù trong quá trình thực hiện phong trào phù hợp với thực tiễn của địa phương. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương có liên quan trong công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị và vệ sinh cảnh quan môi trường. Tổ chức kiểm tra, nhắc nhở nếp sống văn hóa, văn minh đô thị để kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Không ngừng nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào; tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở; đặc biệt, quan tâm tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa và con người Cần Thơ.

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020; Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị” và trong xây dựng Người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch”.
Theo cantho.gov.vn
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật ngày 21/08/2020
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây