Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và mặt trận dân tộc thống nhất / Nguyễn Văn Thế, Phan Hải Cường, Nguyễn Văn Chính...biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 173tr.; 21cm

Thứ sáu - 30/10/2020 04:31 6.445 0
Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và mặt trận dân tộc thống nhất / Nguyễn Văn Thế, Phan Hải Cường, Nguyễn Văn Chính...biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 2008. - 173tr.; 21cm
    “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
    Thành công, thành công, đại thành công”.

    Đó là luận điểm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt cả quá trình cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh cùng với đạo đức, nhân cách vô cùng cao thượng và trong sáng của Người đã quy tụ được khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế đấu tranh vì thắng lợi của sự nghiệp cách mạng. 
    Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, năm 2008 Nxb. Quân đội nhân dân đã xuất bản quyển sách “Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và mặt trận dân tộc thống nhất”. Sách dày 173 trang, trình bày 46 câu hỏi - đáp về nội dung đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và mặt trận dân tộc thống nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh.  
    Theo Người, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế là một chiến lược cơ bản, lâu dài trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.
    Về sự ra đời của Mặt trận thống nhất phản đế (1936 - 1939), hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất ngay sau khi Đảng vừa mới được thành lập không phải là sự kiện ngẫu nhiên, mà là kết quả tất yếu của quá trình chuẩn bị công phu của Nguyễn Ái Quốc trong suốt một thập kỷ. Đó là cống hiến vĩ đại cả về lý luận và thực tiễn của Người đối với cách mạng Việt Nam, là cơ sở, nền tảng để Đảng ta nhận thức và vận dụng trong quá trình xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc qua các thời kỳ, giai đoạn cách mạng, nhất là tình hình hiện nay. 
     Nguyên tắc nhất quán trong tư tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là: Lấy liên minh công nông làm nền tảng, tập hợp rộng rãi nhất mọi tổ chức và cá nhân yêu nước, vừa đoàn kết, vừa đấu tranh, lấy lợi ích tối cao của dân tộc và quyền lợi cơ bản của nhân dân lao động làm nền tảng; trên cơ sở đó bảo đảm sự kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân và lợi ích tập thể, bộ phận và toàn cục, giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế vì mục tiêu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 
    Được trình bày dưới dạng hỏi đáp dễ nhớ, quyển sách “Hỏi đáp tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế và mặt trận dân tộc thống nhất” là tài liệu giúp nghiên cứu, học tập và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, góp phần nâng cao ý thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương về tinh thần đoàn kết, tận tụy vì nước, vì dân. 
    Các bạn hãy tìm đọc quyển sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số: 
    ▪ Ký hiệu phân loại: 335.4346 / H428Đ
    ▪ PHÒNG ĐỌC: DV.039769
    ▪ PHÒNG MƯỢN: MH.005256; MH.005257

 

Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây