Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga / Nguyễn Bá Dương chủ biên, Trần Đăng Bộ, Bùi Quang Cường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 520tr.; 24cm

Thứ sáu - 30/10/2020 04:28 1.499 0
Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga / Nguyễn Bá Dương chủ biên, Trần Đăng Bộ, Bùi Quang Cường.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 520tr.; 24cm
    Ngày 7-11-1917, Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Đây là cuộc cách mạng có giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại sâu sắc, phản ánh quy luật vận động, phát triển tất yếu, khách quan của lịch sử xã hội loài người; là thắng lợi to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đây, chủ nghĩa xã hội khoa học từ lý luận trở thành hiện thực sinh động ở nước Nga Xôviết, đã xóa bỏ chế độ áp bức, bóc lột, bất công; đưa nhân dân lao động từ thân phận nô lệ lên làm chủ xã hội.
    Nhằm góp phần khẳng định, làm sáng rõ bản chất, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại, sức sống của Cách mạng tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay, năm 2017 Nxb. Chính trị Quốc gia đã xuất bản quyển sách “Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga” do Nguyễn Bá Dương chủ biên. Sách dày 520 trang, gồm 6 phần:
     Phần thứ nhất: Vấn đề hiện thực hóa lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.
    Phần thứ hai: Cách mạng Tháng Mười Nga với sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp,  giải phóng dân tộc và giải phóng con người.
    Phần thứ ba: Xây dựng chế độ kinh tế mới từ thực tiễn Cách mạng tháng Mười Nga.
    Phần thứ tư: Vấn đề bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
    Phần thứ năm: Vấn đề xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa.
    Phần thứ sáu: Vấn đề xây dựng Đảng Cộng sản cầm quyền.
Được nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc, thể hiện rõ lập trường mácxít - lêninnít, quyển sách “Tầm vóc, giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng tháng Mười Nga” đã khẳng định sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga trong thời đại ngày nay. Sách nêu rõ: Nhận thức đúng đắn về tầm vóc, giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga, hơn 100 năm qua, giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở các nước xã hội chủ nghĩa luôn vững tin đấu tranh, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, giành những thành tựu to lớn. Hơn lúc nào hết, việc giữ vững và quyết tâm đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ những giá trị trường tồn mà Cách mạng Tháng Mười Nga mang lại là nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng của những người cộng sản và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.
    Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số:  
     ▪ Ký hiệu phân loại: 947.084 / T120V
     ▪ PHÒNG ĐỌC: DL.016442

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây