Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Lý Việt Quang, Trần Thị Hợi chủ biên, Nguyễn Xuân Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 175tr.; 21cm

Thứ ba - 13/10/2020 23:59 1.386 0
Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn / Lý Việt Quang, Trần Thị Hợi chủ biên, Nguyễn Xuân Trung.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 175tr.; 21cm
Phong cách Hồ Chí Minh nói chung và phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh nói riêng là một bộ phận quan trọng trong di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, dân tộc và Nhân dân ta. Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh được hình thành từ những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình, quê hương, dân tộc và phong cách của những bậc tiền bối; những giá trị tinh hoa văn hóa nhân loại, chủ nghĩa Mác – Lênin và những nhân tố chủ quan trong quá trình hoạt động thực tiễn của Người. Nội dung và giá trị của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và Nhân dân Việt Nam. 
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt và vận dụng một cách sáng tạo phong cách lãnh đạo, quản lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 2019 Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản quyển sách “Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn” sách do PGS.TS. Lý Việt Quang, ThS.Trần Thị Hợi đồng chủ biên.
Với 175 trang, sách trình bày có hệ thống một số vấn đề lý luận và nội dung của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh. Trong đó, nội dung cơ bản của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh bao gồm: phong cách lãnh đạo, quản lý dân chủ; phong cách lãnh đạo, quản lý quần chúng; phong cách lãnh đạo, quản lý năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo, quản lý khoa học; phong cách lãnh đạo, quản lý nêu gương; phong cách lãnh đạo, quản lý quyết đoán, chủ động. Những nội dung này được thể hiện trong hệ thống quan điểm của Hồ Chí Minh và trong quá trình Người trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước.
Sách cũng nêu rõ đặc điểm nổi bật của phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh chính là không dựa vào quyền lực hay vũ lực, mà tác động đến con người một cách “có lý, có tình” trong việc giải quyết những vấn đề gắn với công việc và con người. Vì vậy, phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh không chỉ tác động đến nhận thức, mà còn có sức cảm hóa con người sâu sắc, đồng thời rất gần gũi, thiết thực, tạo thành những giá trị bền vững, có sức lan tỏa, có ý nghĩa to lớn đối với việc rèn luyện phong cách của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp trong điều kiện hiện nay. Đó là những bài học quý báu, những chỉ dẫn quan trọng cho việc xây dựng phong cách lãnh đạo, quản lý của người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, hơn lúc nào hết, các cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp cần phải nghiên cứu, quán triệt và vận dụng một cách sáng tạo phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh theo tinh thần việc gì có lợi cho Nhân dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho Nhân dân thì hết sức tránh, đáp ứng sự mong đợi của Nhân dân và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng.
Trân trọng giới thiệu quyển sách “Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn” đến quý bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số: 
- Môn loại: 959.704092 / PH431C 
- Phòng Đọc: DV 57574;
- Phòng Mượn: MG 9994-9995

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây