Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam / Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Văn Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 246tr. : Minh hoạ; 21cm

Thứ hai - 16/03/2020 02:37 904 0
Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam / Nguyễn Chu Hồi chủ biên, Nguyễn Hải Ninh, Nguyễn Văn Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 246tr. : Minh hoạ; 21cm

Nằm trong khu vực Biển Đông, biển Việt Nam giàu, đẹp và có vị thế chiến lược đặc biệt quan trọng; cung cấp tiềm năng to lớn và tạo tiền đề cho nước ta phát triển kinh tế biển bền vững. Vì thế, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng vai trò đặc biệt của kinh tế biển trong chiến lược phát triển và bảo đảm các quyền và lợi ích biển, đảo của đất nước.
Quyển sách “Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam” do Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Hải Ninh và Nguyễn Văn Thành biên soạn, Nxb. Chính trị Quốc gia ấn hành năm 2018 sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản về biển, đảo và việc quản lý biển, đảo của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Sách dày 246 trang, được cấu trúc thành 04 phần.
Phần giới thiệu khái quát về vai trò của biển và đại dương đối với sự phát triển của xã hội loài người; và vai trò, vị thế của Biển Đông trên thế giới và trong khu vực.
Phần 2 trình bày vị thế, tiềm năng biển, đảo Việt Nam theo góc nhìn liên kết không gian giữa một “Việt Nam biển” và một “Việt Nam đất liền”.
Phần 3 mô tả hoạt động và hiệu quả của một số lĩnh vực kinh tế biển, trên cơ sở đó phân tích các tác động chủ yếu đến tài nguyên và môi trường biển ở nước ta hiện nay.
Phần 4 trình bày thực trạng công tác quản lý biển, đảo ở Việt Nam hiện nay và khuyến nghị một số giải pháp hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển theo tinh thần của Nghị quyết số 36-NQ/TW, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 22/10/2018 về “Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Quyển sách là một tài liệu tham khảo hữu ích giúp nhân dân có cách hiểu thống nhất, đúng đắn đối với các vấn đề biển, đảo của nước ta trong bối cảnh hiện nay ở Biển Đông.
Sách đang được phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ. Bạn đọc tra tìm tài liệu với mã số:
* Phòng Đọc:
- 320.109597 / QU105L
- DV.056610
* Phòng Mượn:
- 320.109597 / QU105L
- MA.021158, MA.021159

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây