Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong đồng chủ biên. - H. : Lao động, 2018. - 360tr.; 21cm

Thứ hai - 16/11/2020 04:30 1.975 0
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển: Sách chuyên khảo / Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong đồng chủ biên. - H. : Lao động, 2018. - 360tr.; 21cm
     Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam và cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Người đã để lại một dấu ấn trong quá trình phát triển của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, Hồ Chí Minh đã hình thành lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, trong đó có tư tưởng về Đổi mới, Hội nhập và Phát triển.
    “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển” là quyển sách  do PGS.TS Phạm Ngọc Anh và PGS.TS Bùi Đình Phong đồng chủ biên, nội dung gồm 03 chương trình bày cơ sở hình thành và các nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về Đổi mới, Hội nhập và Phát triển. Sách do Nxb. Lao Động ấn hành năm 2018 với độ dày 360 trang. 
    Đọc sách, bạn đọc càng thấy rõ Hồ Chí Minh có tư tưởng Đổi mới, Hội nhập và Phát triển từ rất sớm. Nhưng phải đến khi bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Lênin thì tư tưởng đó mới mang bản chất khoa học và cách mạng, từng bước phát triển và hoàn thiện. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đổi mới, Hội nhập và Phát triển là một thể thống nhất, một cấu trúc hoàn chỉnh, không tách rời. Trong Đổi mới có hội nhập và phát triển. Trong hội nhập có đổi mới và phát triển. Trong phát triển có đổi mới và hội nhập. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh là triết lý của Người về phát triển Việt Nam vì mục tiêu Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nói ngắn gọn là vì dân, do dân.
    Qua hơn 30 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân thực hiện đường lối đổi mới, hội nhập, từng bước làm cho đất nước phát triển nhanh, bền vững và đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó có nhiều nguyên nhân mà hàng đầu là đổi mới, hội nhập và phát triển trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
    Ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh về Đổi mới, Hội nhập và Phát triển là một kho tàng quý báu cần được khai thác, vận dụng sáng tạo trong bối cảnh mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thế giới, làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.
    Trân trọng kính mời quý vị và các bạn tìm đọc quyển sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đổi mới, hội nhập và phát triển” tại Thư viện TP. Cần Thơ.
Bạn đọc tra tìm tài liệu với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 338.9597 / T550T
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.056015
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.020488; MA.020489


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây