Nhận diện về "tự diễn biến" "tự chuyển hoá" và giải pháp đấu tranh ngăn chặn / Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Khả Phiêu...; Sưu tầm, biên soạn: Cao Văn Thống chủ biên

Thứ hai - 01/02/2021 19:55 1.669 0
Nhận diện về "tự diễn biến" "tự chuyển hoá" và giải pháp đấu tranh ngăn chặn / Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Lê Khả Phiêu...; Sưu tầm, biên soạn: Cao Văn Thống chủ biên
   Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu rõ: “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa tính chiến đấu, tính thuyết phục, hiệu quả của công tác tư tưởng, tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;… Mỗi cán bộ, Đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị. Xây dựng và thực hiện quy định mọi đảng viên có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng. Cán bộ chủ chốt cấp ủy đảng phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội”.
   Nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và tìm hiểu thông tin của bạn đọc về vấn đề trên, năm 2020 Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản quyển sách “Nhận diện về "tự diễn biến" "tự chuyển hoá" và giải pháp đấu tranh ngăn chặn” do Cao Văn Thống chủ biên. 
    Với độ dày 280 trang, sách tập hợp các bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã công bố trong sách hoặc đăng trên các Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân,… về đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, làm thất bại âm mưu chống phá Đảng và chế độ ta của các thế lực thù địch; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trong sạch, vững mạnh và nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cùng các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn để cán bộ, đảng viên nắm vững được những quy định cơ bản trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, làm cơ sở lý luận trong nhận thức và hành động để đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay.
    Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ với mã số:
    ▪ Ký hiệu phân loại: 324.2597075 / NH121D; 
    ▪ PHÒNG MƯỢN: MH.011537; MH.011538
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây