Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể dục Thể thao, 2018. - 251tr. : Bảng; 19cm

Thứ ba - 30/06/2020 23:44 1.087 0
Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới / Vũ Trọng Lợi. - H. : Thể dục Thể thao, 2018. - 251tr. : Bảng; 19cm
Thể dục thể thao là một bộ phận của nền văn hóa chung của nhân loại, bao gồm những giá trị do con người sáng tạo ra, nhằm hoàn thiện về thể chất của con người gọi là văn hóa thể chất. Trong thời kỳ đổi mới hiện nay, Đảng ta đã xác định phát triển thể dục thể thao là một yêu cầu khách quan, một mặt quan trọng của chính sách xã hội, một biện pháp tích cực để giữ gìn và nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần mở rộng giao lưu quốc tế, phục vụ tích cực các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh và quốc phòng của đất nước.
Quyển sách “Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới” do Vũ Trọng Lợi biên soạn, Nxb. Thể dục Thể thao ấn hành 2018 sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công tác thể dục thể thao ở nông thôn nước ta hiện nay. Sách dày 251 trang gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất trình bày một số vấn đề chung về công tác thể dục thể thao như quan điểm, đường lối phát triển, các quy định pháp luật, hệ thống tổ chức và quản lý và chính sách phát triển. 
Phần thứ hai trình bày thực trạng tổ chức, quản lý và kiểm tra, đánh giá hoạt động thể dục thể thao ở các cơ sở. 
Phần thứ 3 giới thiệu một số văn bản của Đảng và Nhà nước về thể dục thể thao đặc biệt là phát triển thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới.
Ngoài ra, sách còn có các phụ lục mẫu báo cáo số liệu năm và đánh giá phát triển thể dục thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.
Quyển sách “Phát triển phong trào thể dục thể thao trong xây dựng nông thôn mới” là tài liệu cần thiết cho các đơn vị, tổ chức và cá nhân quan tâm đến công tác xây dựng phong trào thể dục thể thao, nâng cao thể chất cho nhân dân ở khu vực nông thôn.
Các bạn hãy tìm đọc quyển sách tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 796.4409597 / PH110TR
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.054957
▪ PHÒNG MƯỢN: MG.009264; MG.009265

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây