Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024. - H. : Thanh niên, 2020. - 285tr.; 21cm

Thứ năm - 08/10/2020 21:09 1.761 0
Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024. - H. : Thanh niên, 2020. - 285tr.; 21cm
 Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò, vị trí của thanh niên. Đánh giá đúng vị trí, vai trò to lớn của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trải qua các thời kỳ, Đảng luôn xác định: Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng phát huy nhân tố và nguồn lực con người.
Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Trong những năm qua Hội LHTN Việt Nam đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên, đóng góp xứng đáng cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên của Hội được triển khai đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Các cấp bộ Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy nguồn lực xã hội trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên.
Quyển sách “Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024” do Nxb. Thanh niên xuất bản năm 2020 sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin thiết thực phục vụ cho công tác thanh niên trong tình hình mới.  
Sách dày 285 trang, bố cục gồm 3 chương:
Chương 1 “Tình hình thanh niên giai đoạn 2014 - 2019” trình bày các nội dung như: Bối cảnh quốc tế và trong nước; Dân số thanh niên; Nhận thức, ý thức chính trị, xã hội của thanh niên; Định hướng giá trị và đạo đức của thanh niên; Đời sống văn hóa, giải trí của thanh niên; Lao động, việc làm; Học tập, giáo dục; Sức khỏe và chăm sóc y tế; Sự tham gia các hoạt động của thanh niên; Vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong thanh niên. Từ đó nêu một số nhận định chung, một số nét nổi bật của thanh niên và một số vấn đề đáng quan tâm, cũng như những vấn đề đặt ra về tình hình thanh niên trong thời gian tới.
Chương 2 trình bày kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
Chương 3 trình bày mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Cuối quyển sách là phần Kết luận với nhận định: Thanh niên Việt Nam hiện nay nhìn chung có định hướng đúng đắn về các giá trị cuộc sống, học tập, lao động và trong các mối quan hệ xã hội. Điều này đã được thể hiện sâu sắc trong tinh thần tình nguyện, xung kích, dám nghĩ, dám làm. Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực nêu trên, thanh niên Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế, tồn tại cần được quan tâm, khắc phục như: tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm; tình trạng bị kích động, lôi kéo bởi các thế lực thù địch; tình trạng lối sống tiêu cực, suy thoái trong một bộ phận không nhỏ thanh niên; thiếu đồng bộ trong các chính sách dành cho thanh niên, cơ hội tiếp cận giáo dục, hưởng thụ văn hóa còn nhiều bất cập, khó khăn… Thời gian qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tạo được bước chuyển mạnh mẽ, tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao. Bên cạnh đó, công tác Hội vẫn còn tồn tại một số yếu kém cần khắc phục như: Một số hoạt động còn theo lối mòn; Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên còn khó khăn đối với một số đối tượng thanh niên đặc thù; Công tác kiểm tra, đánh giá, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến còn chậm.
Từ những nhận định trên, sách cũng trình bày các nội dung khuyến nghị đối với Đảng và Nhà nước, đối với Quốc hội và đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để công tác Hội và phong trào thanh niên được thực hiện tốt trong tình hình hiện nay. 
Không chỉ là tài liệu phục vụ Đại hội VIII của Hội LHTN Việt Nam, quyển sách còn là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các nhà lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách công tác thanh niên.
Quý vị và các bạn hãy tìm đọc quyển sách “Tổng quan tình hình thanh niên, công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2014 - 2019, giải pháp đẩy mạnh công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 - 2024” tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 369.409597 / T455QU
▪ PHÒNG ĐỌC: DV.058027
▪ PHÒNG MƯỢN: MA.022402; MA.022403

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây