Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước / Nguyễn Xuân Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 747tr.; 24cm

Thứ hai - 17/01/2022 04:24 1.098 0
Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước / Nguyễn Xuân Thắng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 747tr.; 24cm
Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 90 năm qua, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua những chặng đường khó khăn, gian khổ, nhiều thử thách cam go, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta, dân tộc ta có được hôm nay là minh chứng sinh động khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quan trọng hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta là phù hợp thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. 

Nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tư liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử và truyền thống cách mạng Việt Nam và một số vấn đề lý luận căn cốt trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, năm 2021 Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước” của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 

Sách dày 747 trang, được kết cấu gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phần thứ hai: Bản hùng ca của dân tộc và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Phần thứ ba: Cơ đồ dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước.

Được tập hợp từ các bài phát biểu của GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, hội thảo kỷ niệm cùng một số bài viết đã được đăng trên các báo, tạp chí, sách… trong thời gian từ năm 2016 đến nay; quyển sách giúp bạn đọc hiểu và nắm vững hệ thống lý luận về đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Đồng thời nắm vững nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định đường lối đối mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận với thực tiễn vận dụng, bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới.

Cuốn sách “Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất nước” là tài liệu quý, có giá trị khoa học và giáo dục, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu vì một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến quý bạn đọc. Sách có tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 324.2597075 / T550T
▪ PHÒNG ĐỌC: DL.019925

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây