CẦN THƠ: TIẾP TỤC NÂNG CAO VAI TRÒ QUAN TRỌNG CỦA Y TẾ CƠ SỞ TRONG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN

Thứ ba - 31/10/2023 03:35 167 0
(TG) - Sáng 23/8, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư về “Củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”. 
https://tuyengiao.vn/Uploads/2023/8/23/25/PhamVanHieu.JPG
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy;
đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;
đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì Hội nghị.
 
Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 22/1/2002 của Ban Bí thư “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở”, Thành ủy Cần Thơ đã kịp thời lãnh đạo tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị và cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 

Qua 20 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân thành phố có sự chuyển biến rõ nét, thể hiện sự đồng thuận cao và nhận thức sâu sắc về chủ trương, quan điểm của Đảng về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở là định hướng đúng đắn, công bằng, hiệu quả. Xác định việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Chính quyền các địa phương quan tâm củng cố và đổi mới hoạt động của Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu từ cấp thành phố đến cấp xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, người dân đã tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe được triển khai tại cộng đồng, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe tại y tế cơ sở. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng cán bộ y tế cơ sở đã phát huy tốt vai trò là đội tiên phong, đi đầu trong công tác tiếp cận, hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. 

Về đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và Chương trình mục tiêu y tế - dân số, đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận với dịch vụ y tế cho mọi người. Hàng năm, ngành Y tế thành phố triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số, y tế dự phòng, an toàn thực phẩm, hoàn thành các chỉ tiêu về y tế đã đề ra và tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện. Các bệnh viện tuyến quận, huyện đã nhận chuyển giao kỹ thuật từ tuyến thành phố thuộc các lĩnh vực ngoại khoa, chuyên khoa, thận nhân tạo...  Đối với tuyến xã, phường, thị trấn được quan tâm và từng bước được kiện toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Do được đầu tư nâng cấp, tăng cường cán bộ, các Trạm Y tế đã tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Đồng thời, các Trạm Y tế đã tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân để bảo vệ và nâng cao sức khỏe, đặc biệt phát huy sự chủ động, tích cực trong thực hiện phòng, chống dịch Covid-19.


 
Các tập thể được khen thưởng tại Hội nghị.

Ngoài ra, công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã được thành phố quan tâm thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm y tế. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, tổ chức đối thoại, tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế để người dân ủng hộ và tham gia. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế của thành phố tăng từ 44,7% năm 2010 lên 82,05% năm 2017 và đạt 92% vào cuối năm 2022. 100% Trạm Y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, trung bình số lượt khám, chữa bệnh tuyến xã, phường, thị trấn chiếm khoảng 35,24% tổng lượt khám bệnh của thành phố. 100% Trạm Y tế xã thực hiện thanh toán khám, chữa bệnh cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế qua cổng giám định bảo hiểm y tế của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Song song đó, thành phố thường xuyên tăng cường cán bộ và trang bị kỹ thuật cho mạng lưới y tế cơ sở. Định kỳ luân phiên bác sĩ của Trung tâm Y tế đến hỗ trợ công tác tại Trạm Y tế, đảm bảo tại các Trạm Y tế đều có bác sĩ thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, hiện nay nhân lực y tế tuyến huyện và tuyến xã, tổng số nhân viên y tế là 1.950 người. Trong đó, tuyến xã là 642 người (98 bác sĩ, 29 điều dưỡng, 307 y sĩ/hộ sinh, 208 khác), tuyến huyện là 1.308 người (279 bác sĩ, 407 điều dưỡng, 95 y sĩ, 107 dược sĩ, 98 kỹ thuật y, 322 khác). Tăng cường nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho các trung tâm Y tế tuyến quận, huyện, xã, phường thị trấn được đầu tư phát triển, nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW còn một số hạn chế đó là: công tác y tế cơ sở tuy được quan tâm nhưng vẫn chưa phát huy hết vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Số lượng chương trình, kế hoạch phát triển y tế cơ sở tuy nhiều nhưng chưa có sự phối hợp, liên kết với nhau. Tổ chức bộ máy y tế cơ sở luôn thay đổi, nhiều đầu mối, khó quản lý, nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại một số đơn vị xuống cấp chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho người dân. Trình độ nhân lực làm công tác y tế dự phòng và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế còn thiếu và yếu.

Tại Hội nghị các đại biểu đã phát biểu tham luận tập trung vào những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 06-CT/TW như: một số kết quả nổi bật và bài học kinh nghiệm trong củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình trạm y tế phường đạt chuẩn. Việc huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định của pháp luật. Công tác phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo các điều kiện thuận lợi để huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe.… 

Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại tuyến y tế cơ sở.

Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, từ thành phố đến cơ sở trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu ở địa phương. 

Ba là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đối với hệ thống y tế cơ sở. Củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở. Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống y tế cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất xuyên suốt về chuyên môn, nghiệp vụ theo tuyến y tế, có chính sách hỗ trợ thích đáng để cán bộ y tế cơ sở yên tâm công tác. 

Bốn là, tăng cường đầu tư đồng bộ cho y tế cơ sở về cơ sở vật chất, trang thiết bị và cán bộ để tạo bước chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tuyến cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Phối hợp triển khai đồng bộ, hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin trong quản lý trạm y tế, tiêm chủng, quản lý bệnh tật, hồ sơ sức khoẻ người dân gắn với quản lý thẻ, thanh toán bảo hiểm y tế...

Năm là, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế dự phòng, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em, dân số - kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm tại y tế cơ sở… Đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế nói chung. Tập trung đào tạo, có chính sách đãi ngộ, thu hút nhân lực y tế có trình độ đại học trở lên công tác tại tuyến cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế.

Sáu là, tiếp tục quan tâm, tăng đầu tư ngân sách nhà nước cho y tế, ưu tiên phân bổ ngân sách nhà nước cho y tế cơ sở. Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, đặc biệt là bảo hiểm y tế cho người nghèo, người cận nghèo, đồng bào dân tộc, bảo hiểm y tế cho nông dân và các đối tượng thu nhập thấp. 

Tại Hội nghị, 12 tập thể và 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW. 
Thái Hữu
- Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
 

Nguồn: Tạp chí điện tử Tuyên giáo cập nhật ngày 23/8/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây