XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUẬN NINH KIỀU LÀ ĐÔ THỊ HẠT NHÂN, VĂN MINH, HIỆN ĐẠI

Thứ ba - 31/10/2023 03:19 178 0
Mục tiêu đến năm 2030, xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại; là trung tâm của vùng về thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao…
 
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân
Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại là nhiệm vụ chính trị không chỉ của riêng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ninh Kiều mà còn là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP. Cần Thơ.Một góc quận Ninh Kiều


Xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều trên cơ sở khai thác, phát huy tối đa, hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của quận, nhất là vai trò đô thị trung tâm của TP. Cần Thơ, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các quận, huyện của thành phố; đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững quận Ninh Kiều trên cơ sở phát triển mạnh lĩnh vực thương mại, dịch vụ giá trị gia tăng cao, du lịch…

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển đô thị thông minh, “sáng, xanh, sạch, đẹp”, kiến trúc đô thị hài hòa, thân thiện môi trường, văn minh, hiện đại, đảm bảo đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Đến năm 2045 là một trong những trung tâm của vùng ĐBSCL
Nghị quyết xác định mục tiêu đến năm 2030, xây dựng quận Ninh Kiều trở thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại; là trung tâm của vùng về thương mại, dịch vụ, du lịch, tài chính, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, thể thao; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2045, quận Ninh Kiều là đô thị văn minh, hiện đại, đô thị thông minh, mang đặc trưng vùng sông nước của TP. Cần Thơ, là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.Xây dựng quận Ninh Kiều là đô thị mang đặc trưng vùng sông nước

Nghị quyết xác định nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu là tập trung quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, doanh nghiệp và Nhân dân TP. Cần Thơ nói chung, quận Ninh Kiều nói riêng về vị trí, vai trò trung tâm và tầm quan trọng đặc biệt của quận Ninh Kiều đối với sự phát triển của TP. Cần Thơ.

Quán triệt, tuyên truyền việc xây dựng và phát triển quận Ninh Kiều thành đô thị hạt nhân, văn minh, hiện đại của TP. Cần Thơ là nhiệm vụ chính trị không chỉ của riêng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Ninh Kiều mà còn là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị và Nhân dân TP. Cần Thơ.

Xây dựng quy hoạch quận Ninh Kiều phù hợp quy hoạch chung TP. Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh quy hoạch chung TP. Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050, đảm bảo sự thống nhất tổng thể chung trong quy hoạch TP. Cần Thơ;

Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các ngành, lĩnh vực đặc thù, trọng tâm của quận Ninh Kiều, phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Xem xét mở rộng địa giới hành chính quận Ninh Kiều, tạo không gian phát triển mới, phát huy vai trò quận trung tâm, đô thị hạt nhân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ.

Thực hiện tốt quy hoạch đô thị, gắn với quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng, với tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở văn minh, hiện đại, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quản lý kiến trúc đô thị hài hòa - đô thị sông nước, không gian xanh, tận dụng hiệu quả mạng lưới sông, rạch; lập phương án kiến trúc cảnh quan điểm nhấn đối với trục Rạch Khai Luông, Hồ Bún Xáng, Hồ Xáng Thổi, sông Cần Thơ và sông Hậu; bảo tồn và phát triển các công trình kiến trúc có giá trị gắn với du lịch; gìn giữ không gian xanh ven sông phục vụ cộng đồng; lấy không gian dọc sông Cần Thơ là trọng tâm, hình thành bộ mặt đô thị sông nước của quận Ninh Kiều nói riêng và TP. Cần Thơ nói chung.

Tập trung hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng
Rà soát điều chỉnh Đồ án quy hoạch phân khu quận Ninh Kiều, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận, kế hoạch sử dụng đất quận, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng phân kỳ thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển toàn diện, xứng tầm đô thị hạt nhân, đô thị thông minh, văn minh, hiện đại của thành phố.

Tập trung đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực có lợi thế. Đặc biệt, ưu tiên phát triển công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp sạch, gắn với dịch vụ, du lịch, đô thị và bảo vệ môi trường; phát triển thương mại, dịch vụ; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có; xây dựng, đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm; phát triển và nâng cao các sản phẩm, dịch vụ đi kèm, hỗ trợ phát triển du lịch… Phát triển nông nghiệp đô thị, hình thành tiểu vùng nông nghiệp sinh thái đô thị. Du lịch sông nước là một trong những lợi thế của quận Ninh Kiều


Tập trung hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối quận Ninh Kiều với khu, cụm công nghiệp, nhà ga, sân bay, bến cảng, trung tâm logistics, đường cao tốc, hệ thống giao thông công cộng văn minh, hiện đại…
Thành phố ban hành cơ chế, chính sách ưu tiên về tài chính và phân cấp quản lý đặc thù cho đầu tư phát triển quận Ninh Kiều, phù hợp với yêu cầu phát triển của quận và khả năng cân đối ngân sách của thành phố. Phát triển hạ tầng cho kinh tế số, công nghệ thông tin, viễn thông...

Dẫn đầu về chuyển đổi số của thành phố
Tập trung đầu tư các công trình giao thông mở rộng hạ tầng, định hướng khung, trục tuyến giao thông chính có tính kết nối, trọng điểm. Thực hiện các biện pháp kỹ thuật, phù hợp với đặc điểm địa hình sông nước đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đầu tư kịp thời các công trình chống ùn tắc giao thông, điều hành quản lý đô thị thông minh, chiếu sáng thông minh. Cải tạo, nâng cấp chỉnh trang, phát triển không gian đô thị theo hướng hiện đại, kiến trúc hài hòa, đặc trưng…

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn; phát triển hạ tầng đi trước một bước làm nền tảng cho xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; là địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của thành phố.

Xây dựng đô thị thông minh và mô hình quản trị đô thị trên địa bàn quận. Phát triển nền tảng phân tích dữ liệu thông minh, xây dựng kho cơ sở dữ liệu trên những nền tảng tích hợp và có khả năng chia sẻ dữ liệu chuyên ngành về không gian đô thị, đất đai, công trình, nhà ở, cây xanh, điện chiếu sáng, cấp thoát nước…Nhiều năm qua, Ninh Kiều thu hút đông khách du lịch trong và ngoài nước ghé thăm


Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện đa dạng các phương thức xã hội hóa, thu hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân để phát triển các ngành kinh tế có tiềm năng, lợi thế. Hoàn thành danh mục dự án trọng điểm đầu tư trên địa bàn quận Ninh Kiều, công khai danh mục dự án xã hội hóa, tạo điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư.

Khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của quận trung tâm, triển khai thực hiện các đề án xã hội hóa đã có chủ trương; phát triển kinh tế ban đêm. Tiếp tục thu hút đầu tư, khai thác các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả, phát triển hệ thống nhà hàng cao cấp, hiện đại tại Cồn Khương, ven sông Hậu gắn với cảnh quan thiên nhiên.

Thành phố ưu tiên nguồn lực đầu tư, hỗ trợ đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm, cấp thiết trên địa bàn quận, đặc biệt là hạ tầng giao thông trung tâm thành phố, hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh…Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo; khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế chuyên sâu của thành phố.

Phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh vực kinh tế và đời sống xã hội như thương mại điện tử, kinh tế số, chính quyền số, đô thị thông minh, công nghệ cao phục vụ công tác dự phòng, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, bảo vệ môi trường...

Chủ động đề xuất phương án, lĩnh vực hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của quận Ninh Kiều. Tổ chức kết nối cung cầu thị trường khoa học và công nghệ. Tăng cường hợp tác với trường đại học, viện nghiên cứu và huy động đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng, tạo động lực và dẫn dắt hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố; phát triển tài sản trí tuệ, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, chú trọng các hoạt động xã hội, ngoại khóa, hoạt động thể chất, hoạt động đổi mới sáng tạo. Nghiên cứu, phát triển các mô hình liên kết, hợp tác trong đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh thu hút nguồn lực xã hội hóa đầu tư trường học chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Nghị quyết xác định quận Ninh Kiều thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên


Phát triển hệ thống y tế hiện đại, chuyên sâu, nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, y tế dự phòng, giám sát dịch bệnh và quản lý sức khỏe người dân… Phát triển kinh tế đồng bộ, hài hòa với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Kết hợp hài hòa mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng và phát triển môi trường văn hóa lành mạnh…

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư hình thành các trung tâm, cơ sở huấn luyện với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, nâng cao thể lực, thẩm mỹ của người dân. Huy động nguồn lực hỗ trợ và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn…

Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu. Rà soát, quy hoạch, quản lý chặt chẽ các cơ sở sử dụng đất lớn, hiệu quả thấp và kêu gọi đầu tư phát triển ngành lĩnh vực trọng điểm của quận. Xây dựng phương án di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen kẽ trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác song phương, đa phương với các địa phương nước bạn và các tổ chức quốc tế, tranh thủ các nguồn lực từ các nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý và điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội… tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng chính quyền các cấp của quận trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ phẩm chất, trình độ, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Tâm Phúc
 
 

Nguồn: Báo điện tử Bảo vệ Công lý cập nhật ngày 31/05/2023
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây