Cẩm nang công tác dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân

Thứ ba - 23/03/2021 03:58 1.227 0
Cẩm nang công tác dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân
     Ngày 24-6-2020, Chính phủ đã banh hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-01-2016 quy định số lượng số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. 
     Bên cạnh đó, nhiều Luật và văn bản pháp luật mới liên quan đến công tác tổ chức và hoạt động của các cơ quan chính quyền địa phương cũng được ban hành như: Văn bản hợp nhất số 22/VBHN-VPQH ngày 16-12-2019 Hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14 ngày 19-06-2020; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ;… 
     Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan chính quyền địa phương và bạn đọc có tài liệu nghiên cứu, học tập và áp dụng những quy định mới của Nhà nước trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động, thực hiện nhiệm vụ, năm 2020 Nxb. Lao động đã xuất bản quyển “Cẩm nang công tác dành cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn - Quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Uỷ ban nhân dân” do Hoàng Hải hệ thống.
     Sách dày 390 trang, nội dung gồm 7 phần:
     Phần 1 trình bày Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân & Luật Tổ chính chính quyền địa phương.
     Phần 2 trình bày Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2021.
     Phần 3 trình bày Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân.
     Phần 4 trình bày các văn bản về nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
     Phần 5 trình bày các văn bản về công tác mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản trong cơ quan sự nghiệp công lập.
     Phần 6 trình bày Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) và Luật Tổ chức Chính phủ.
     Phần 7 trình bày Luật Lực lượng dự bị động viên - Luật Dân quân tự vệ và văn bản hướng dẫn thi hành.
     Trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách có tại Thư viện TP. Cần Thơ với mã số: 
     ▪ Ký hiệu phân loại: 342.597 / C120N
     ▪ PHÒNG MƯỢN: MA.024210

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây