Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,1980, 1992, 2013. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 243tr.; 21cm

Thứ ba - 23/03/2021 04:06 4.164 0
Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,1980, 1992, 2013. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 243tr.; 21cm
     Hiến pháp là đạo luật cơ bản, luật gốc của Nhà nước, Hiến pháp có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật. Hiến pháp là văn kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, xã hội và chủ quyền của quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ. Theo dòng lịch sử lập hiến của nước ta, kể từ khi thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đến nay, nước ta đã có 05 bản Hiến pháp ra đời trong những bối cảnh và ở những thời điểm lịch sử nhất định nhằm thể chế hóa đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho mỗi giai đoạn phát triển của đất nước.
     Nhằm giúp bạn đọc nắm được nội dung quan trọng của các bản Hiến pháp nước ta, nhất là Hiến pháp năm 2013 đang hiện hành, Thư viện TP. Cần Thơ trân trọng giới thiệu quyển sách “Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ: Các bản Hiến pháp năm 1946, 1959,1980, 1992, 2013” do Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2020. 
     Sách dày 243 trang lần lượt trình bày toàn văn 5 bản Hiến pháp: Hiến pháp đầu tiên năm 1946 - đặt nền móng cho việc xây dựng Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến, vừa kháng chiến vừa kiến quốc; Hiến pháp năm 1959 - Hiến pháp của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, tiến hành đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam, thống nhất đất nước; Hiến pháp năm 1980 - Hiến pháp của kỷ nguyên thống nhất đất nước, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, đấu tranh bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước; Hiến pháp năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới đất nước, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Hiến pháp năm 2013 - Hiến pháp của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, đồng bộ cả về kinh tế, chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển và hội nhập quốc tế trong thời kỳ mới.
     Xin trân trọng giới thiệu quyển sách đến quý bạn đọc. Sách được Thư viện TP. Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số: 
     
Ký hiệu phân loại: 342.59702 / H305PH
     
PHÒNG ĐỌC: DV 59061
     
 PHÒNG MƯỢN: MA 23608-23609

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây