Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Phạm Thị Kiên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 208tr.; 24cm 

Thứ tư - 27/01/2021 03:04 2.744 0
Công nghiệp hoá, hiện đại hoá với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo / Phạm Thị Kiên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 208tr.; 24cm 
   Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, lực lượng sản xuất giữ vai trò quyết định. Phát triển lực lượng sản xuất chính là phát triển hệ thống các yếu tố và phương thức kết hợp giữa các yếu tố người lao động với tư liệu sản xuất trong quá trình sản xuất vật chất của một xã hội nhất định. Trong đó, công nghiệp hóa, hiện đại hóa có vai trò to lớn, là nhân tố, động lực phát triển lực lượng sản xuất. Đặc biệt, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng công nghiệp 4.0) sẽ tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ gắn bó trực tiếp giữa công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển của lực lượng sản xuất.
   Ở Việt Nam, cùng với những nhân tố khác, công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một trong những giải pháp quyết định đưa nước ta tiến kịp với các nước trong khu vực và trên thế giới.
   Quyển sách “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay” do TS. Phạm Thị Kiên biên soạn là một tài liệu chuyên khảo bổ ích dành cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên ngành triết học, kinh tế chính trị, kinh tế và quản lý khoa học. 
   Sách do Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2020 với 208 trang, nội dung gồm 3 chương: Lý luận chung về công nghiệp hoá, hiện đại hoá và lực lượng sản xuất; Công nghiệp hoá, hiện đại hoá và thực trạng tác động của nó đối với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay; Phương hướng và giải pháp đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay. 
   Qua phân tích, trình bày rõ vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tư cách là điều kiện, định hướng, động lực cho quá trình phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay, tác giả đề xuất những phương hướng, đó là: thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất xuất phát từ yêu cầu, mục tiêu, chiến lược phát triển của đất nước; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực then chốt; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trên cơ sở phát huy tối đa các nguồn lực trong nước, đồng thời thu hút hiệu quả các nguồn lực nước ngoài. 
   Tác giả cũng đề xuất những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm phát triển lực lượng sản xuất, đó là: đề ra chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học, công nghệ, phát triển giáo dục, đào tạo.
   Quý vị và các bạn có thể tra tìm quyển “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay” tại Thư viện TP. Cần Thơ với ký hiệu phân loại: 338.09597 / C455NGH; 
- Phòng Đọc: DL 18946;
- Phòng Mượn: MA 23502-23503

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây