ĐƯA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC NGÀY CÀNG THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ, THIẾT THỰC

Thứ hai - 23/10/2023 23:44 192 0
Sáng 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
https://www.cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/ae9d03f2-e600-498a-9a16-b57bcfc8f7cd/IMG_6277.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=ae9d03f2-e600-498a-9a16-b57bcfc8f7cd
Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy,
Chủ tịch HĐND TP., phát biểu tại hội nghị.
 
Tham dự hội nghị có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.; đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.…
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII); đồng thời, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
https://www.cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/c9c708c8-5475-4f79-a092-183b39581eec/1/IMG_6268.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=c9c708c8-5475-4f79-a092-183b39581eec/1
 Ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đại diện Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang.
Theo Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, việc học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ TP. ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, lan tỏa tích cực đến các tầng lớp nhân dân; đặc biệt, có sự chuyển biến rõ nét từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ TP.
Công tác triển khai, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội. Qua thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, đáng được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Nhiều tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng ngoài xã hội đã có sự tác động rất lớn, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đây là những minh chứng hết sức sinh động cho những nỗ lực của Đảng bộ TP., của cán bộ, đảng viên trong triển khai và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. - đề nghị các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục quan tâm, kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; đưa việc “học tập”, “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Ban Tuyên giáo các cấp phải chủ động, sáng tạo, nghiên cứu đề xuất, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng, nhất là những vấn đề về đạo đức, lối sống nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cấp ủy về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết. Coi trọng công tác phát hiện, cổ vũ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến từ các hoạt động thực tiễn của địa phương, nhất là những tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư, ở các cơ quan, đơn vị để thúc đẩy các phong trào thi đua ở các địa phương và trong từng lĩnh vực.
Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị cần quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trực quan, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể; tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, sát với thực tiễn cuộc sống.
Cùng với đó, phát huy đầy đủ vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
https://www.cantho.gov.vn/wps/wcm/connect/c9c708c8-5475-4f79-a092-183b39581eec/2/IMG_6272.JPG?MOD=AJPERES&CACHEID=c9c708c8-5475-4f79-a092-183b39581eec/2
 Ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức; từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP., nâng cao đời sống Nhân dân.
Ông Phạm Văn Hiểu cũng tin tưởng trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, phát huy vai trò, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, xứng đáng là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giai đoạn tiếp theo.
Tại hội nghị, 1 tập thể (Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, TP. Cần Thơ) vinh dự được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứcc phong cách Hồ Chí Minh; 31 tập thể và 31 cá nhân được Chủ tịch UBND TP. tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
 Thanh Xuân
 

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Cần Thơ cập nhật ngày 23/05/2023

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
CẤP THẺ BẠN ĐỌC
GIA HẠN SÁCH
CHỦ TÍCH HỒ CHÍ MINH - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI
KHO SÁCH ĐIỆN TỬ - EBOOK
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA
BÀI BÁO - TẠP CHÍ SỐ HÓA SỐ HÓA VỀ CẦN THƠ
Tập Thông tin Chuyên đề
THÔNG TIN DU LỊCH VIỆT NAM
THÔNG TIN KINH TẾ ĐBSCL
THÔNG TIN NGÂN HÀNG THẾ GIỚI
PHÁT THANH: VĂN HÓA ĐỌC VÀ CUỘC SỐNG
CÙNG BẠN ĐỌC SÁCH: TRUYỀN CẢM HỨNG, KẾT NỐI VÀ LAN TỎA TRI THỨC
Let's Read - Asia’s free digital library for children
CSDL TÊN ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BẢN TIN ĐỜI SỐNG VĂN HÓA TP. CẦN THƠ
ẤN PHẨM XUÂN CẦN THƠ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây