Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 331tr.; 21cm

Thứ sáu - 30/12/2022 04:08 645 0
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 331tr.; 21cm
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã đi qua thời gian gần 100 năm, vắt qua hai thế kỷ: XX và XXI, thế kỷ nào cũng đầy dấu ấn, phấn đấu không ngưng nghỉ cho độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. 

Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một cách xuất sắc Di chúc của vị lãnh tụ của mình: giành được độc lập dân tộc, giải phóng đất nước khỏi ách xâm lược ngoại bang, thống nhất đất nước. Đảng đang lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới vì mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, cùng với vai trò và trách nhiệm cao cả của mình do nhân dân và dân tộc giao phó, Đảng đã tiến hành xây dựng, chỉnh đốn bản thân mình, phát huy những thành tựu đạt được, gột rửa khắc phục những khuyết điểm để Đảng mạnh hơn, trong sạch hơn, xứng đáng là Đảng cách mạng chân chính.

 Quyển sách “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh” được viết bởi GS. TS. Mạch Quang Thắng góp phần đem đến cho người đọc cái nhìn sáng rõ về công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay và vững tin vào công cuộc đổi mới, phát triển đất nước do Đảng lãnh đạo. Sách do Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, xuất bản năm 2022 với  331 trang, trình bày 2 phần:

Phần 1 nhìn lại công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới hơn 35 năm đã qua. Phần 2 trình bày về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trong đó, tác giả nêu nhận định: Nhân loại và đất nước Việt Nam của chúng ta bước vào những năm đầu tiên của thập niên thứ ba thế kỷ XXI với đầy thử thách. Đảng phải luôn tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tự vượt qua chính bản thân mình. Công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đang đi đúng quy luật: hãy bắt đầu từ bản thân mình. Bản thân mình, nếu đoàn kết, nếu trong sạch, vững mạnh, nếu có đầy năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền thì tất sẽ có sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sẽ kết hợp được sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, đưa đất nước phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.


“Xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo sự chỉ dẫn của tư tưởng Hồ Chí Minh” là quyển sách thiết thực dành cho mọi Đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, để xây dựng Đảng xứng đáng với lòng tin yêu của Nhân dân.

Sách được Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
▪ Ký hiệu phân loại: 324.2597075 / X126D
▪ PHÒNG MƯỢN: MH.014052; MH.014053
▪ PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DV.061693

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây