Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật / Đỗ Thị Thu Hằng, Lương Khắc Hiếu đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 394tr.; 21cm

Thứ sáu - 04/08/2023 05:42 548 0
Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật / Đỗ Thị Thu Hằng, Lương Khắc Hiếu đồng chủ biên. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 394tr.; 21cm
     Lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật là mặt trận văn hóa hàng đầu của Đảng ta, là diễn đàn để Đảng định hướng, tuyên truyền, lãnh đạo tư tưởng chính trị đối với Nhà nước và xã hội.
     Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tỉnh táo nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái của các thế hệ thù địch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản quyển sách “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” của tác giả Đỗ Thị Thu Hằng và Lương Khắc Hiếu đồng chủ biên.
     Với độ dày 394 trang quyển sách được chia làm 3 chương:
     Chương I giúp bạn đọc tìm hiểu những vấn đề lý luận, thực tiễn về xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và văn học, nghệ thuật.
     Chương II trình bày thực trạng xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay.
     Đến với chương III là những nghiên cứu quan điểm, định hướng, giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới.
     Quyển sách “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” cung cấp cho bạn đọc những kiến thức cơ bản, tầm nhìn khái quát và rèn luyện cho bản thân kỹ năng tiếp nhận thông tin đa chiều có chọn lọc và tuân thủ pháp luật Nhà nước, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Là một người công dân “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam”, chống mọi xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, giàu đẹp.
     Sách được Thư viện thành phố Cần Thơ phục vụ bạn đọc với mã số:
     Ký hiệu phân loại: 353.709597 / X550L
     PHÒNG MƯỢN: MA.026439; MA.026440
     PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DV.061481

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây