Lời Bác / Hồ Chí Minh; Phạm Thị Thinh tuyển chọn. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 150tr.; 15cm

Chủ nhật - 14/05/2023 22:51 510 0
Loi Bac
Loi Bac
     Góp phần thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tái bản quyển sách “Lời Bác”.
     Quyển sách dày 150 trang gồm những trích đoạn từ các bài viết, bài nói, lời kêu gọi và những tác phẩm của Bác Hồ được tuyển chọn từ sách Hồ Chí Minh toàn tập, được sắp xếp theo từng chủ đề sau:
     Chủ đề 1: Không có gì quý hơn độc lập, tự do.
   Chủ đề 2: Đảng ta là đảng cách mạng, đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
     Chủ đề 3: Nước lấy dân làm gốc, chính quyền là của nhân dân.
     Chủ đề 4: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.
     Chủ đề 5: Muôn vàn tình yêu thương.
     Quyển sách “Lời Bác” thể hiện tư tưởng và tình yêu thương của Bác, là tài sản tinh thần to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta trong giai đoạn hiện nay.
     Sách hiện đang phục vụ tại Thư viện TP. Cần Thơ
     Ký hiệu phân loại: 335.4346 / L462B
     PHÒNG MƯỢN: MH.013977; MH.013978
     PHÒNG ĐỌC TỔNG HỢP: DN.003338

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây